parallax background

Polska.
Poznaj naszą
ofertę.

Kto może być zobowiązany do rejestracji jako podatnik VAT?


Uzyskanie certyfikatu VAT UE i rejestracja VAT obowiązuje przedsiębiorstwa, które:

  • importują towary spoza Unii Europejskiej na rynek polski,
  • dokonują zakupu i sprzedaży towarów na terytorium Polski,
  • dokonują zakupu i sprzedaży towarów do innych państw członkowskich Unii Europejskiej (tzw. transakcje wewnątrzwspólnotowe: WNT oraz WDT),
  • magazynują w Polsce towary w celu ich odsprzedaży,
  • organizują w Polsce eventy na żywo, wystawy, konferencje, itp.
  • samodzielnie dostarczają towary konsumentom,
  • nie są podatnikami VAT, ale nabywają usługi objęte procedurą odwrotnego obciążenia.

Rejestracja w Urzędzie Skarbowym powinna zostać dokonana przed rozpoczęciem działalności, tj. przed pierwszą transakcją podlegającą opodatkowaniu.

Deklaracje VAT są składane drogą elektroniczną. Podstawowym okresem rozliczeniowym jest miesiąc, jednak firmy, których obrót za poprzedni rok nie przekracza 1.200.000 EURO, mogą zdecydować się na rozliczenia kwartalne.

Termin złożenia deklaracji do Urzędu Skarbowego to 25. dzień miesiąca następującego po upływie okresu rozliczeniowego. W przypadku złożenia deklaracji z błędami lub złożenia deklaracji po terminie, na przedsiębiorstwa może zostać nałożona kara, którą zazwyczaj stanowią odsetki naliczone od kwoty niezapłaconego podatku. Stopa co najmniej 8%. W przypadku nadwyżki podatku VAT naliczonego spółka może ubiegać się o zwrot nadpłaconej kwoty lub pozostawić ją do rozliczenia na poczet zobowiązań z tyt. VAT przyszłych okresów.

Podmioty zagraniczne prowadzące działalność w Polsce muszą także stosować się do zasad dotyczących m.in. fakturowania i archiwizowania faktur oraz rejestrów.

Świadczymy usługi w zakresie podatku VAT o zasięgu globalnym

Ofertę dla przykładowych krajów znajdziesz poniżej

Zaufali nam:

  • Kwiaciarnia Internetowa Euroflorist
Skontaktuj się