parallax background

Nasza oferta

Przetwarzanie faktur


Po otrzymaniu faktury od dostawcy, musi ona zostać zarejestrowana w systemie obiegu dokumentów lub bezpośrednio w środowisku ERP. Jest to ważny krok przed ostatecznym zaksięgowaniem faktury. Na tym etapie, wszystkie niezbędne dane muszą zostać wprowadzone do systemu. Dane te obejmują między innymi numer faktury, datę wystawienia faktury, kwotę podatku VAT i łączną kwotę.


Automatyczny proces rozliczeń pozwala na zarejestrowanie faktury za pomocą oprogramowania, które skanuje dane elektronicznie. Oznacza to, że rola pracownika sprowadza się do zweryfikowania poprawności danych. Proces działa zarówno w przypadku faktur kosztowych, jak i faktur zamówieniowych. Automatyzacja procesu rozliczeń sprawia, że rejestracja faktur jest niezwykle prosta.


Jakie są zalety delegowania tego procesu do EFF?


Nie musisz księgować faktur ręcznie w ERP

Masz pewność, że wszystkie faktury zostaną zarejestrowane - żaden dokument nie zostanie przeoczony

Wszystkie obowiązkowe dane do faktury zostaną wprowadzone poprawnie

W EFF stawiamy na precyzję i skrupulatność podczas rejestracji faktur, aby uniknąć błędów w księgach rachunkowych


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami!


Możesz również przeczytać studium przypadku firm, które skorzystały z powyższej części naszej oferty:


Candyking

Haldex Sweden

Haldex Poland

Thule Poland

Duni GmbH

Duni AB

Duni Sales Poland

Cederroth AB


Po zarejestrowaniu faktury w systemie ważne jest, aby została ona przekazana odpowiedniej osobie. Każda firma ma własną, unikalną strukturę autoryzacji faktur. Część z nich jest prosta, ale istnieją też bardziej złożone struktury. Jeśli posługujesz się skomplikowaną strukturą autoryzacji faktur, nie musisz zmagać się z nią przy wewnętrznym nakładzie środków.


Zadbamy o dystrybucję Twoich faktur do odpowiednich autoryzujących. Po przedstawieniu nam na jakiej strukturze dystrybucji zależy Twojej firmie, my zajmiemy się resztą. Zadbamy, by każda faktura trafiła do odpowiedniego pracownika. Będziemy także śledzili dalszy jej obieg, aż nie zostanie zaksięgowana.


Zastanawiasz się, co mógłbyś zyskać delegując to zadanie do EFF?


Pewność, że Twoje faktura będą trafiać bezpośrednio do właściwych osób

Unikniesz sytuacji, w których poufne dane na fakturze trafią do rąk nieupoważnionych pracowników

Nie musisz pamiętać, kto jest odpowiedzialny za każdą fakturę – zajmiemy się tym za Ciebie


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami!


Możesz również przeczytać studium przypadku firm, które skorzystały z powyższej części naszej oferty:


Candyking

Haldex Sweden

Duni GmbH

Duni AB

Duni Sales Poland


Wszystkie faktury kosztowe należy zakodować przed księgowaniem. Kodowanie faktury może zawierać informacje, takie jak konto, miejsce powstawania kosztów czy miejsce powstawania zysków. W efekcie koszt faktury zostanie przypisany do odpowiedniego konta księgi głównej, a tym samym do właściwego działu.


Ważne jest, aby przypisać koszt do odpowiedniego konta księgi głównej, by zapewnić przejrzystość procesu księgowego i spełnić wszystkie wymogi prawa o rachunkowości. Wszystkie koszty należy przypisać też do odpowiednich miejsc powstawania kosztów. Następnie, na tej podstawie, faktura jest wysyłana do odpowiedniej osoby w danym dziale, która zatwierdza dokument.


Oto kilka przykładów korzyści z delegowania do EFF kodowania swoich faktur:


Każda faktura zostanie zaksięgowana na odpowiednich kontach

Koszty faktur zostaną przypisane do odpowiednich miejsc powstawania kosztów

Twoi pracownicy mogą sprawdzić zastosowane kodowanie lub po prostu od razu zweryfikować fakturę, bez konieczności samodzielnego wprowadzania kodowania

Twoi pracownicy zaoszczędzą czas i będą mogli skupić się na swoich podstawowych obowiązkach


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami!


Możesz również studium przypadku firm, które skorzystały z powyższej części naszej oferty:


Candyking

Haldex Poland

Duni AB


Czy Twoja firma otrzymuje dużo faktur zamówieniowych? Czy masz dość spędzania godzin na porównywaniu i sprawdzaniu, czy fakturę można zestawić z odpowiednim zamówieniem w Twoim systemie? Czy uważasz, że ten proces jest czasochłonny i nie pozwala zająć się ważniejszymi działaniami, mającymi na celu rozwijanie podstawowej działalności? Jeśli tak, trafiłeś w dobre miejsce!


Dział księgowości zobowiązań EFF od lat specjalizuje się w uzgadnianiu faktur zamówieniowych. Kompetentni księgowi mogą obsłużyć ten proces ze szczególną dokładnością, dzięki czemu masz pewność, że płatność zostanie zlecona tylko za zamówione przez Ciebie towary i usługi. Księgowi działu zobowiązań w EFF pracują na różnym oprogramowaniu dostosowanym do uzgadnianiu faktur z zamówieniami - od SAP, MS Dynamics 12.0, MS Axapta 3.0 po MediusFlow.


W czym możemy Ci pomóc w zakresie procesie parowania faktur z zamówieniami?


Porównanie, czy dane na otrzymanej fakturze są zgodne z danymi na zamówieniu

Weryfikacja przyczyn dodatnich /ujemnych odchyleń ilości

Kontaktowanie się z dostawcami w przypadku brakach w otrzymanych zamówieniach, różnicy w cenach itp.,


Największe zalety korzystania z usług EFF to:


Oszczędność czasu – brak konieczności ręcznego porównywania i sprawdzania każdego zamówienia z otrzymanymi fakturami

Zapewnienie, że płatność zostanie zrealizowana tylko za zamówione przez Ciebie towary i usługi

Możliwość akceptacji lub odrzucenia różnic cenowych lub ilościowych, co daje kontrolę nad zarządzaniem wydatkami


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami!


Możesz również przeczytać studium przypadku firm, które skorzystały z powyższej części naszej oferty:


Candyking

Haldex Sweden

Tikkurila Sweden

Duni GmbH

Duni AB

parallax background

Czy przetwarzanie Twoich faktur trwa zbyt długo i otrzymujesz wiele upomnień?


Czy chcesz usprawnić proces AP/P2P? Czy generuje on więcej kosztów, niż się spodziewałeś? Rozważasz outsourcing?


Łukasz Gauza
Team Leader w dziale
Księgowości Zobowiązań

Skontaktuj się