parallax background

Słowniczek pojęć rozliczeń VAT

 

Słowniczek

Przedsiębiorcy mają obowiązek rejestracji i rozliczania VAT, chyba że:

nie przekroczą rocznego limitu sprzedaży ustalonego w danym Państwie (zwolnienie podmiotowe)

prowadzą sprzedaż zwolnioną z VAT (zwolnienie przedmiotowe)


Nawet jeśli istnieją okresy, w których Twoja firma nie prowadziła żadnej działalności podlegającej opodatkowaniu, powinieneś złożyć zerową deklarację VAT.


Po zarejestrowaniu się do celów podatku VAT, przedsiębiorca ma obowiązek składania:

deklaracji VAT (miesięcznie lub kwartalnie)

informacji podsumowującej (ECSL) – gdy są Państwo zaangażowani w przepływ towarów w państwach członkowskich UE (w przypadku sprzedaży B2B)

raportów Intrastat (statystyczny system zbierający i monitorujący wywóz i przywóz towarów na terenie Unii Europejskiej)

Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK)

INTRASTAT

Intrastat to lista wszystkich transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw pomiędzy firmami a innymi przedsiębiorstwami. System INTRASTAT zbiera informacje odnośnie stanu transakcji wewnątrzwspólnotowych. Jako przedsiębiorca musisz przekazywać informację o dokonanych przywozach towarów oraz dokonanych wywozach towarów do krajów Unii Europejskiej. Właśnie w tym celu został stworzony Intrastat.


INTRASTAT – kogo dotyczy obowiązek składania deklaracji?

Obowiązek składania deklaracji INTRASTAT dotyczy osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących podatnikami VAT, które zawierają transakcje z innymi państwami europejskimi i przekroczyły określone progi zawarte w poszczególnych krajach. Wysokość progów statystycznych ustalana jest odrębnie dla przywozu oraz wywozu.


INTRASTAT – kto musi przekazywać informacje o handlu międzynarodowym?

Jeśli działasz na rynkach Unii Europejskiej to jednym z obowiązków Twojej firmy jest składanie deklaracji INSTRASTAT, ale tylko wtedy gdy wartość obrotów towarowych z krajami Unii Europejskiej przekroczy w roku kalendarzowym (sprawozdawczym) lub w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy określone progi ustalone w poszczególnych państwach.

JPK

JPK to polski odpowiednik SAF-T (Standard Audit File for Tax). Powinien być składany już od pierwszego miesiąca prowadzenia własnej działalności gospodarczej drogą elektroniczną do Urzędu Skarbowego przez firmy, które są płatnikami VAT i składają deklaracje VAT-7 do fiskusa. Plik ten stanowi specjalny format przesyłania danych i informacji do Ministerstwa Finansów, pozwalający na łatwe jego odczytanie przez mechanizmy kontrolne. JPK muszą generować wszystkie firmy (w tym mikroprzedsiębiorcy) wystawiające faktury i rozliczające się z klientami na bazie faktur.


JEDNOLITY PLIK KONTROLNY - z czego się składa?

JPK posiada określony format mający na celu ułatwienie jego przetwarzania. W obecnej chwili JPK składa się z siedmiu struktur:

JPK_KR - księgi rachunkowe

JPK_WB - wyciąg bankowy

JPK_MAG - magazyn

JPK_VAT - ewidencje zakupu i sprzedaży VAT

JPK_FA - faktury VAT*

JPK_PKPIR - podatkowa księga przychodów i rozchodów

JPK_EWP - ewidencja przychodów


*struktura zmieni się:

od 1 kwietnia 2020 r. dla dużych przedsiębiorstw

od 1 lipca 2020 r. dla MSP


JPK - kto jest zwolniony?

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność zwolnioną z podatku od towarów i usług, nie masz obowiązku składania pliku JPK. Pamiętaj, że ze zwolnienia z podatku VAT mogą skorzystać wyłącznie firmy, których obroty nie przekraczają 200 000 zł rocznie.

VAT OSS

VAT OSS czyli One stop shop to alternatywna metoda rozliczeń VAT przy sprzedaży wysyłkowej dla przedsiębiorców z Unii Europejskiej sprzedających na odległość do klientów B2C w UE. Procedura ta weszła w życie 01 lipca 2021.

Główną zasadą tego systemu jest fakt, że deklaracje i podatek należny jest składany do Urzędu Skarbowego w jednym kraju Unii Europejskiej, a to Fiskus tego kraju jest odpowiedzialny za przekazanie kwoty do lokalnych Urzędów Skarbowych w innych krajach UE. Rozliczenie za transakcje jest możliwe w jednej deklaracji w walucie euro, a same deklaracje są kwartalne.

VAT MOSS a VAT OSS

Procedura Mini One Stop Shop (MOSS) która weszła w życie w 2015 roku miała za zadanie ułatwić sprzedawcom rozliczanie usług elektronicznych. Procedura ta dotyczyła wyłącznie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych. MOSS umożliwił sprzedawcom rozliczanie usług elektronicznych, które zostały realizowane za granicą, a ich limit nie przekroczył 10 tysięcy euro, rozliczanie ich w Polsce. Po przekroczeniu limitu następował obowiązek rejestracji bezpośredniej do VAT w krajach, gdzie ta kwota została przekroczona.

VAT OSS jest rozszerzeniem Mini One Stop Shop i został on stworzony na potrzeby usług e-commerce, zastępując procedurę MOSS, która obowiązywała do 30 czerwca 2021 roku.

Punkt Kompleksowej Obsługi

Każde z państw członkowskich w ramach VAT OSS zostało zobowiązane do uruchomienia elektronicznego systemu – Punktu Kompleksowej Obsługi. System ten umożliwia elektroniczną rejestrację do procedury One Stop Shop w jednym państwie członkowskim w Unii Europejskiej oraz składanie elektronicznych deklaracji i opłacanie należnego podatku VAT za całość sprzedaży w ramach OSS.

WSTO

Przedsiębiorcy sprzedający swoje towary do osób prywatnych z innych krajów Unii Europejskiej mogą robić to w ramach sprzedaży wysyłkowej. Od 1 lipca 2021 ten typ sprzedaży określany jest jako WSTO, czyli wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość.


Aby można było mówić o WSTO muszą zostać spełnione następujące warunki:

1. Nabywcą jest osoba prywatna, niebędąca podatnikiem VAT lub nabywca (będący podatnikiem lub osobą prawną niebędącą podatnikiem), w przypadku którego wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów nie podlegają opodatkowaniu VAT

2. Dostarczane towary nie są nowymi środkami transportu ani też towarami, która są montowane lub instalowane.

Opłata recyklingowa w Niemczech

Niemcy są jednym z krajów przodujących w gospodarowaniu odpadami na świecie. Prawo dotyczące recyklingu jest tam w wysokim stopniu przestrzegane i popierane społecznie. W tym momencie Niemcy przetwarzają ponad 60% wszystkich śmieci. Na producentów, niemieckich jak i zagranicznych, przeniesione zostały koszty recyklingu, a tym samym zostali oni zobowiązani do uiszczania opłaty recyklingowej.

LUCID

System LUCID to publiczny rejestr opakowań w Niemczech, powstały w wyniku nowelizacji ustawy o opakowanach VerpackG.

Podmioty gospodarcze wprowadzające towary na rynek niemiecki, a przy tym dostarczające opakowania do Niemiec mają obowiązek rejestracji w systemie LUCID oraz uiszczenie wszystkich wynikających z rozporządzenia opłat.

VerpackG

Z dniem 01 lipca 2022 roku weszła w życie nowelizacja niemieckiej ustawy VerpackG dotyczącej opakowań. Ustawa z 01.01.2019 powołała m.in. rejestr opakowań LUCID, a po nowelizacji rozszerzyła go o konieczność ewidencji opakowań transportowych.

Wszystkie firmy, które rozpowszechniają produkty w opakowaniach na rynek detaliczny jak i do prywatnych przedsiębiorców zobowiązane są do opłacania opłaty recyklingowej.

Co ważne – nie ma minimalnych progów ilościowych jeśli chodzi o wysyłkę paczek do DE, nawet wysyłając jedną paczkę rocznie przedsiębiorca zobowiązany jest do uiszczania opłaty recyklingowej.

parallax background

Sprzedajesz swoje produkty online?


Rozwijasz się i wprowadzasz swoją firmę na nowy rynek? Rozpoczynasz sprzedaż na Amazonie lub Ebay? Przekroczyłeś progi sprzedaży na odległość i powinieneś zarejestrować się do VAT?


Aleksandra Ogińska-Nowak
Sales & Business Development Department Manager

Skontaktuj się