parallax background

Słowniczek

 

Słowniczek

Przedsiębiorcy mają obowiązek rejestracji i rozliczania VAT, chyba że:

nie przekroczą rocznego limitu sprzedaży ustalonego w danym Państwie (zwolnienie podmiotowe)

prowadzą sprzedaż zwolnioną z VAT (zwolnienie przedmiotowe)


Nawet jeśli istnieją okresy, w których Twoja firma nie prowadziła żadnej działalności podlegającej opodatkowaniu, powinieneś złożyć zerową deklarację VAT.


Po zarejestrowaniu się do celów podatku VAT, przedsiębiorca ma obowiązek składania:

deklaracji VAT (miesięcznie lub kwartalnie)

informacji podsumowującej (ECSL) – gdy są Państwo zaangażowani w przepływ towarów w państwach członkowskich UE (w przypadku sprzedaży B2B)

raportów Intrastat (statystyczny system zbierający i monitorujący wywóz i przywóz towarów na terenie Unii Europejskiej)

Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK)

INTRASTAT

Intrastat to lista wszystkich transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw pomiędzy firmami a innymi przedsiębiorstwami. System INTRASTAT zbiera informacje odnośnie stanu transakcji wewnątrzwspólnotowych. Jako przedsiębiorca musisz przekazywać informację o dokonanych przywozach towarów oraz dokonanych wywozach towarów do krajów Unii Europejskiej. Właśnie w tym celu został stworzony Intrastat.


INTRASTAT – KOGO DOTYCZY OBOWIĄZEK SKŁADANIA DEKLARACJI?

Obowiązek składania deklaracji INTRASTAT dotyczy osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących podatnikami VAT, które zawierają transakcje z innymi państwami europejskimi i przekroczyły określone progi zawarte w poszczególnych krajach. Wysokość progów statystycznych ustalana jest odrębnie dla przywozu oraz wywozu.


INTRASTAT – KTO MUSI PRZEKAZYWAĆ INFORMACJE O HANDLU MIĘDZYNARODOWYM?

Jeśli działasz na rynkach Unii Europejskiej to jednym z obowiązków Twojej firmy jest składanie deklaracji INSTRASTAT, ale tylko wtedy gdy wartość obrotów towarowych z krajami Unii Europejskiej przekroczy w roku kalendarzowym (sprawozdawczym) lub w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy określone progi ustalone w poszczególnych państwach.

JPK

JPK to polski odpowiednik SAF-T (Standard Audit File for Tax). Powinien być składany już od pierwszego miesiąca prowadzenia własnej działalności gospodarczej drogą elektroniczną do Urzędu Skarbowego przez firmy, które są płatnikami VAT i składają deklaracje VAT-7 do fiskusa. Plik ten stanowi specjalny format przesyłania danych i informacji do Ministerstwa Finansów, pozwalający na łatwe jego odczytanie przez mechanizmy kontrolne. JPK muszą generować wszystkie firmy (w tym mikroprzedsiębiorcy) wystawiające faktury i rozliczające się z klientami na bazie faktur.


JEDNOLITY PLIK KONTROLNY - Z CZEGO SIĘ SKŁADA?

JPK posiada określony format mający na celu ułatwienie jego przetwarzania. W obecnej chwili JPK składa się z siedmiu struktur:

JPK_KR - księgi rachunkowe

JPK_WB - wyciąg bankowy

JPK_MAG - magazyn

JPK_VAT - ewidencje zakupu i sprzedaży VAT

JPK_FA - faktury VAT*

JPK_PKPIR - podatkowa księga przychodów i rozchodów

JPK_EWP - ewidencja przychodów


*struktura zmieni się:

od 1 kwietnia 2020 r. dla dużych przedsiębiorstw

od 1 lipca 2020 r. dla MSP


JPK - KTO JEST ZWOLNIONY?

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność zwolnioną z podatku od towarów i usług, nie masz obowiązku składania pliku JPK. Pamiętaj, że ze zwolnienia z podatku VAT mogą skorzystać wyłącznie firmy, których obroty nie przekraczają 200 000 zł rocznie.

parallax background

Sprzedajesz swoje produkty online?


Rozwijasz się i wprowadzasz swoją firmę na nowy rynek? Rozpoczynasz sprzedaż na Amazonie lub Ebay? Przekroczyłeś progi sprzedaży na odległość i powinieneś zarejestrować się do VAT?


Aleksandra Ogińska-Nowak
Team Leader, VAT Compliance

EFF Apps