parallax background

Węgry.
Poznaj naszą
ofertę.

Kto może być zobowiązany do rejestracji jako podatnik VAT?


Uzyskanie certyfikatu VAT UE i rejestracja VAT obowiązuje przedsiębiorstwa, które:

 • importują towary na rynek węgierski
 • prowadzą sprzedaż w ramach WDT lub nabywają towary (WNT)
 • dokonują zakupu i sprzedaży towarów na terenie Węgier
 • składują na terenie Węgier towary w celu ich odsprzedaży
 • prowadzą sprzedaż internetową bezpośrednio na rzecz węgierskich konsumentów (rejestracja VAT wymagana jest, kiedy roczna wartość sprzedaży przekroczy ustalony na Węgrzech próg)
 • organizują na terenie Węgier eventy na żywo.

Terminem złożenia miesięcznej deklaracji VAT na Węgrzech jest każdorazowo następującego po upływie okresu rozliczeniowego. Roczną deklarację VAT należy złożyć najpóźniej do dnia 25 lutego roku następnego. Wszelkie płatności przypadają do zapłaty w dacie złożenia deklaracji i powinny być dokonywane w forintach węgierskich (HUF).

Podmioty dokonujące sprzedaży towarów lub usług na terenie Węgier winny wystawiać faktury spełniające określone wymagania. Faktury VAT muszą zawierać następujące informacje:

 • numer identyfikacyjny do celów podatku VAT
 • kwotę podlegającą opodatkowaniu według odpowiedniej stawki VAT
 • obowiązującą stawkę(i) VAT
 • podatek należny VAT w rozbiciu na poszczególne stawki
 • kwotę VAT ogółem
 • powołanie na konkretny przepis Dyrektywy UE w sprawie VAT w zakresie danego rodzaju transakcji
 • numer identyfikacyjny VAT odbiorcy.

Zaufali nam:

Skontaktuj się