parallax background

Podwójna istotność

 

Pierwsze Europejskie Standardy Sprawozdawczości w zakresie Zrównoważonego Rozwoju (ESRS) zostały opublikowane latem 2023 roku i miały na celu ujednolicenie ram sprawozdawczości niefinansowej oraz wdrożenie wymogów unijnej dyrektywy w zakresie sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSRD).


Struktura jest podobna do wcześniejszych, dobrowolnych systemów ujawniania informacji, takich jak Global Reporting Initiative (GRI), z ogólnymi wymogami dla wszystkich podmiotów, ujawnieniami specyficznymi dla różnych sektorów (np. górnictwo i wydobycie węgla lub żywność i napoje) oraz standardami tematycznymi dla określonych wpływów środowiskowych, społecznych lub związanych z ładem korporacyjnym.

Skąd jednak wiedzieć, co należy raportować? Standardy sektorowe mają swoje własne wymagania, ale wiele z nich sprowadza się do wyników oceny podwójnej istotności. W przypadku ESRS i rozumiemy przez to:

Istotność wpływu (perspektywa wewnętrzna) lub sposób, w jaki firma wpływa na środowisko i/lub społeczeństwo.


Istotność finansowa (perspektywa zewnętrzna) lub sposób, w jaki na firmę wpływa środowisko i/lub społeczeństwo.


 
 

Skutki te nie muszą występować obecnie, ponieważ ESRS (jak również GRI) rozróżnia rzeczywiste i potencjalne ryzyka i możliwości oraz uznaje oba te czynniki za ważne przy rozważaniu tego, co jest istotne dla Twojej firmy. Podobnie, skutki mogą być pozytywne lub negatywne i mogą mieć charakter zarówno krótkoterminowy, jak i długoterminowy, trwający dłużej niż pięć lat. Wreszcie, co ważne, ESRS uwzględnia nie tylko wpływ (finansowy lub nie), który ma miejsce w ramach działalności biznesowej, ale także uwzględnia wcześniejsze i późniejsze etapy łańcucha wartości.

Aby rozpocząć ocenę istotności, bazowe znaczenie ma zaangażowanie podmiotów w sprawy, jak określa ESRS, kluczowych interesariuszy (np. pracowników, społeczności lokalnych, dostawców), którzy mogą mieć wpływ na to, co jest istotne lub na których powyższe tematy mogą mieć wpływ - . Na chwilę obecną ESRS nie określa konkretnej metody pomiaru wpływu. Aby lepiej zrozumieć kontekst i wpływ firmy, konieczne są konsultacje z ekspertami (np. w ramach badania należytej staranności) lub innymi przedsiębiorcami.

Ustalenie, które tematy są najbardziej istotne, sprowadza się do kilku czynników, w zależności od tego, czy jest to wpływ pozytywny czy negatywny oraz czy ma miejsce obecnie, czy spodziewany jest w przyszłości:

 
 

RZECZYWISTY

POZYTYWNY

 • Na ile pozytywny jest wpływ (skala)
 • Jak powszechna jest korzyść (zakres)

NEGATYWNY

 • Na ile negatywny jest wpływ (skala)
 • Jak rozległa jest szkoda (zakres)
 • Na ile łatwo można naprawić szkodę i powrócić do stanu naturalnego (nieodwracalność)
 
 

POTENCJALNY

POZYTYWNY

 • Na ile pozytywny byłby wpływ (skala)
 • Jak szerokie będą korzyści (zakres)
 • Jak prawdopodobny jest ten wpływ

NEGATYWNY

 • Jak poważny byłby to wpływ (skala)
 • Jak rozległa byłaby szkoda (zakres)
 • Jak łatwo można naprawić szkodę i powrócić do stanu naturalnego (nieodwracalność)
 • Jak prawdopodobny jest ten wpływ
 
 

Wysoki wynik w którymkolwiek z tych obszarów może wystarczyć, by uznać dany temat za istotny. Jeśli jednak istnieje ryzyko naruszenia praw człowieka, należy je wziąć pod uwagę, niezależnie od tego, jak mało jest ono prawdopodobne.

Po zidentyfikowaniu tematów, które uważasz za ważne dla swojej organizacji i skorelowaniu ich z tematami określonymi w ESRS, możesz ustalić zakres raportowania najbardziej istotnych dla Twojej firmy aspektów. Obecnie EFRAG (organ odpowiedzialny za ESRS) nie ma wymogów dotyczących konkretnej liczby tematów do raportowania, ale rekomenduje się skupienie na kilku aspektach.

Standardy tematyczne w ESRS to konkretne wymagania dotyczące istotności wpływu, więc będą one stanowić wytyczne dla raportowania w każdym z obszarów zidentyfikowanych jako istotne.


 
 

Podsumowując, etapy wprowadzania Dyrektywy o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) obejmują:

 1. Zrozumienie kontekstu, w którym działa organizacja
 2. Identyfikacja kluczowych interesariuszy, których dotyczy ocena
 3. Przeprowadzenie wewnętrznych i zewnętrznych wywiadów z interesariuszami aby sprawdzić, które tematy pojawiają się najczęściej i na których uczestnicy wydają się najbardziej skoncentrowani
 4. Dostosowanie powyższych tematów do tych określonych w ESRS
 5. Należy wziąć pod uwagę zarówno wpływ, jak i istotność finansową w oparciu o takie czynniki, jak kryterium zmiany (na lepsze lub gorsze)
 6. Ustawienie zakresu raportowania
 7. Raportowanie najistotniejszych tematów (a w nich najistotniejszych danych) zgodnie z odpowiednimi ESRS

Więcej informacji na temat przeprowadzania oceny istotności można znaleźć w dokumencie EFRAG "Implementation Guidance for the Materiality Assessment".


Dlaczego EFF?

W EFF mamy doświadczenie w przeprowadzaniu ocen istotności nawet dla dużych, międzynarodowych korporacji i możemy wykorzystać to doświadczenie przy podwójnej ocenie istotności w Twojej firmie. Obejmuje to praktyczne doradztwo oparte na naszej znajomości przepisów europejskich oraz szkolenie Twojego zespołu w zakresie podstaw podwójnej istotności. Nasze usługi obejmują również wsparcie w czasochłonnej pracy polegającej na kontaktowaniu się z interesariuszami i przeprowadzaniu z nimi wywiadów oraz analizowaniu ich wniosków.


Skontaktuj się z nami jeśli jesteś zainteresowany tematem analizy podwójnej istotności!

 
 

Akronimy:

CSRD: Dyrektywa w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju

EFRAG: Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej

ESRS: Europejskie Standardy Sprawozdawczości w zakresie Zrównoważonego Rozwoju

GRI: Globalna Inicjatywa Sprawozdawcza

 
parallax background

Chcesz wdrożyć ESG w swojej firmie?


Nie wiesz od czego zacząć?
Ciężko Ci odnaleźć się w obowiązujących przepisach?


Marie Gomersall
Sustainability Expert

Klienci o EFF

 • Z przyjemnością polecamy firmę EFF. Jesteśmy bardzo zadowoleni z dotychczasowej współpracy. Wysoka jakość, pełna dyspozycyjność oraz szeroki zakres usług to ogromne atuty tej firmy. Firma budzi zaufanie dzięki profesjonalnej obsłudze i prowadzeniu sprawnej komunikacji.
  Agnieszka Strycharz
  Chief Accountant, Monolith Group
 • Mamy przyjemność współpracować z Duni EFF w zakresie VAT Compliance, co szczerze polecamy wszystkim firmom poszukującym profesjonalnego wsparcia w tym lub podobnym temacie. Zawsze możemy liczyć na rzetelne doradztwo oraz bardzo szybką reakcję na wszelkie pytania. Ekspertów z Duni EFF poza dużym zaangażowaniem wyróżnia bardzo wysoka kultura oraz indywidualne podejście do klienta. Szeroka wiedza i wysokie kompetencje zespołu dają nam gwarancję zrozumienia naszych potrzeb oraz zapewniają sprawną i wygodną współpracę.
  Małgorzata Łysio
  Administration Specialist, Kork.pl
 • Z Duni EFF łączy nas fantastyczna relacja biznesowa, wypracowana na przestrzeni lat. Współpracowaliśmy w zakresie usług AP i AR i muszę przyznać, że mogliśmy liczyć na ich wsparcie bez względu na to, czy zwracaliśmy się o pomoc w złożonej czy drobnej kwestii. Odznaczali się efektywnością i profesjonalizmem, a ja miałam okazję nauczyć się od nich niejednej rzeczy. Taka współpraca to przyjemność.
  Sophie Thompson
  Specjalistka ds. Payroll, Cloetta UK
 • Duni EFF to profesjonaliści w zakresie podatków w Unii Europejskiej. We współpracy z nimi szczególnie cenię sobie indywidualne podejście do każdej sprawy. W międzynarodowej sprzedaży często zdarzają się sytuacje niestandardowe, z których zawsze znajdują wyjście. Ich eksperci mają obszerną wiedzę i przekazują ją w bardzo przystępny sposób. Duni EFF to sprawdzony, rzetelny Partner w biznesie.
  Miłosz Wójcik
  Chief Product Officer Nethansa
 • Kwiaciarnia Internetowa Euroflorist
  W Euroflorist jesteśmy bardzo zadowoleni z wysokich kompetencji EFF i zdolności dostosowania się do naszych zmieniających się potrzeb.
  Per Gränse
  CEO, Euroflorist
 • W czasie 5 lat naszej współpracy z EFF, udało nam się znacznie zmniejszyć koszty operacyjne oraz zwiększyć jakość i przejrzystość naszych procesów. To, co nas pozytywnie zaskoczyło to to, jak sprawnie i szybko zostały wdrożone wszelkie zmiany.
  Hans Petterson
  Dyrektor finansowy
 • Serdecznie polecam usługi EFF, któremu zleciliśmy znaczną część swoich procesów AP. Samo przekazanie odbyło się bardzo efektywnie i bez zbędnej papierkowości. Z kolei pracownicy EFF są bardzo ambitni i zaangażowani, a współpraca z nimi to czysta przyjemność. Dzięki tej współpracy byliśmy w stanie zwiększyć jakość i rzetelność naszego procesu zarządzania zobowiązaniami, bez konieczności zatrudniania kolejnych pracowników. Dzięki kompetencjom i doświadczeniu firmy EFF możemy całkowicie skupić się na naszej głównej działalności, za rozsądną cenę.
  Jorg Schulz
  Dyrektor handlowy
Skontaktuj się