parallax background

Nasza oferta

Przetwarzanie płatności i wyciągów bankowych


Wyciąg bankowy jest listą wszystkich transakcji finansowych, które miały miejsce na rachunku bankowym, zwykle uporządkowana chronologicznie, z podziałem na poszczególne dni, miesiące lub kwartały. Banki udostępniają swoim klientom wyciągi bankowe, które wykazują wszystkie transakcje przychodzące i wychodzące. Transakcje te muszą zostać przeanalizowane i zaksięgowane na adekwatnych kontach. Oferujemy profesjonalne usługi księgowe każdemu, kto chce pozostać konkurencyjny w swej branży oraz rozwijać i poszerzać swoją działalność.


Borykasz się z koniecznością codziennego księgowania przychodów i wydatków? Chcesz mieć pewność, że odbywa się to prawidłowo? Szukasz specjalistów, którzy przejmą od Ciebie ten obowiązek? Dostosujemy się do Twoich potrzeb i zajmiemy się wszystkim, w tym:


Księgowaniem płatności dla dostawców, przelewów do klientów, wynagrodzeń, depozytów, odsetek, opłat za usługi, opłat bankowych, kar, poleceń zapłaty lub zleceń stałych

Księgowaniem poszczególnych pozycji na odpowiednich kontach poprzez obciążenie lub uznanie (w zależności od rodzaju),

Stałą kontrolą wszystkich przychodów i kosztów

Monitorowaniem dostępnego salda na rachunku

Archiwizacją wyciągów bankowych w formie papierowej lub online


Nasze usługi mogą pomóc Ci uniknąć nieoczekiwanych problemów i rozbieżności - zwłaszcza jeśli na Twoich wyciągach bankowych widnieje duża liczba transakcji. Zapewnimy Ci wsparcie naszych księgowych o kluczowych kompetencjach i z odpowiednim doświadczeniem, którzy postarają się przekroczyć Twoje oczekiwania. Księgowaniem wyciągów bankowych zajmujemy się na co dzień. Odznaczamy się metodycznością oraz gotowością do szybkiego i skutecznego reagowania.


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami!


Możesz również przeczytać studium przypadku naszych klientów, którzy skorzystali z powyższej części naszej oferty:


Candyking

Haldex Poland

Duni GmbH

Duni AB

Duni Sales Poland


Uzgadnianie kont bankowych polega na ujednoliceniu salda w dokumentach księgowych własnej organizacji z informacją na wyciągach bankowych za dany okres. Głównym celem uzgodnienia jest potwierdzenie, że wszystkie transakcje w firmie są legalne i zgodne z zarządzanymi rachunkami.


Jakie kroki należy podjąć, aby uzgodnić konto bankowe? Krótko mówiąc należy:


Sprawdzić saldo początkowe na rachunkach

Zbadać, zestawić i zaksięgować wszystkie transakcje (płatności na rzecz dostawców, wypłaty dla klientów, pensje, depozyty, odsetki, opłaty za usługi, opłaty bankowe, kary, polecenia zapłaty lub zlecenia stałe) na odpowiednich rachunkach

Sprawdzić i porównać końcowe salda kont


Dlaczego uzgadnianie kont jest tak ważne? Ta kluczowa procedura księgowa pomaga w:


Zidentyfikowaniu różnic między danymi księgowymi firmy a wyciągiem bankowym

Odpowiednim zaksięgowaniu zmian w księgach

Kontroli, porównywaniu i zatwierdzaniu przychodzących przelewów i wydatków w księgowości firmy przy pomocy wyciągu bankowego

Wyjaśnianiu różnic

Dostosowaniu sald na wyciągach bankowych do dokumentacji biznesowej


Uzgadnianie kont bankowych jest ważną częścią zamykania miesiąca i zapewnia spójność, przejrzystość i zgodność w dokumentach księgowych firmy. Korzystając z naszych usług, zapobiegniesz błędom bilansowym i obliczeniowym oraz unikniesz niezamierzonych oszustw finansowych.


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami!


Możesz również przeczytać studium przypadku naszych klientów, którzy skorzystali z powyższej części naszej oferty:


Candyking

Haldex Poland

Duni GmbH

Duni AB

Duni Sales Poland


Czy liczba Twoich dostawców i płatności stale rośnie? Szukasz specjalistów od płatności ręcznych? Chcesz zlecić płatności firmie zewnętrznej i nie martwić się bezpieczeństwem swoich transakcji finansowych? Trafiłeś we właściwe miejsce, ponieważ zatrudniamy księgowych o kluczowych kompetencjach i doświadczeniem w tym obszarze. Płatności ręczne przygotowujemy na podstawie indywidualnie utworzonych w naszym systemie kont wierzycieli, a dane do przelewów wprowadzamy ręcznie za pomocą odpowiednich formularzy bankowych. Płatności ręczne różnią się od płatności automatycznych tym, że dokonywane są osobno dla poszczególnych faktur lub zleceń płatniczych i wymagają ręcznego wprowadzania danych oraz ręcznej weryfikacji.


Proces dokonywania płatności ręcznych składa się z:


sprawdzenia poprawności wystawionej faktury (stawka podatku, kwota, waluta itp.)

weryfikacji dostawcy (NIP/numer VAT) - przy pomocy specjalnej procedury weryfikacji wewnętrznej

weryfikacji danych bankowych - przez upoważnionego do tego pracownika

kontroli warunków płatności

ręcznego wprowadzania wszystkich szczegółów płatności za pośrednictwem danego banku lub oprogramowania

wewnętrznej procedury autoryzacji


Możemy dokonywać różnych typów płatności ręcznych, takich jak płatności na rzecz dostawców lub klientów, wynagrodzenia, premie, podatki itp. Cechuje nas duża elastyczność oraz możliwość pracy na wielu różnych systemach i typach oprogramowania. Dostosujemy naszą ofertę do Twoich potrzeb.


Dlaczego EFF to najlepszy wybór? Nasi księgowi dbają o najdrobniejsze szczegóły, stawiając na pierwszym miejscu bezpieczeństwo dokonywanych transakcji. Wszystkie szczegóły związane z przygotowaniem płatności ręcznych są zawsze odpowiednio weryfikowane i podwójnie sprawdzane. Kładziemy nacisk na terminowe płatności oraz obniżanie kosztów z wykorzystaniem możliwych do uzyskania skont. Wreszcie, najważniejsze jest dla nas utrzymanie dobrych relacji z naszymi partnerami handlowymi.


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami!


Możesz również przeczytać studium przypadku naszych klientów, którzy skorzystali z powyższej części naszej oferty:


Candyking

Duni GmbH

Duni AB

Duni Sales Poland


Masz problem z przygotowaniem dużej liczby płatności podatkowych? Czy spędzasz godziny na podwójnym sprawdzaniu danych płatniczych Twojego urzędu skarbowego? Czy konieczność pamiętania o terminach płatności podatku wydaje Ci się uciążliwa?


Jesteśmy grupą doświadczonych i wykwalifikowanych księgowych, którzy mogą pomóc w uporaniu się z wszystkimi zobowiązaniami podatkowymi. Z najwyższą dokładnością i rzetelnością dopilnowujemy, by, Twoje płatności podatkowe trafiały na właściwe rachunki bankowe i były przetwarzane na czas.


Typowy proces przygotowania płatności podatkowych składa się z sześciu podstawowych kroków, dzięki którym unikniesz niepotrzebnych kłopotów z urzędem skarbowym:


Sprawdzenie poprawności deklaracji podatkowej (numer identyfikacyjny, okres, kwota, formularz podatkowy itp.)

Weryfikacja urzędu skarbowego - lokalizacja, rachunek podatkowy - potwierdzona przez upoważnioną w tym temacie osobę

Sprawdzenie terminu płatności podatku zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami

Upewnienie się, że płatność zostanie zrealizowana przed limitem czasowym dla wychodzących poleceń przelewu w danym banku oraz sprawdzenie, czy na koncie jest dostępna wystarczająca ilość środków pieniężnych

Ręczne wprowadzenie wszystkich szczegółów płatności do banku

Sprawdzenie, czy każda płatność podatku została autoryzowana przez co najmniej dwie wyznaczone do tego osoby


Największe zalety korzystania z usług EFF to:


Zapewnienie terminowego opłacenia przez firmę wszystkich podatków

Brak konieczności samodzielnej weryfikacji poprawności wprowadzonych danych bankowych

Oszczędność pieniędzy dzięki uniknięciu kar i odsetek


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami!


Możesz również przeczytać studium przypadku naszych klientów, którzy skorzystali z powyższej części naszej oferty:


Candyking

Haldex Poland

Duni AB

Duni Sales Poland


EFF to nowoczesna firma, koncentrująca się na automatycznych systemach księgowych i zbiorczych płatnościach bankowych. Jesteśmy w stanie sprostać stale rosnącej liczbie transakcji, korzystając z płatności automatycznych zamiast płatności ręcznych. Przygotowanie płatności automatycznych to proces, w którym wiele płatności na rzecz różnych odbiorców jest dokonywanych automatycznie za pomocą jednego polecenia bankowego. W praktyce oznacza to, że kilka faktur jest przekazywanych do banku w jednej transakcji.


Zastanawiasz się, jak przetwarzamy płatności zbiorcze?


każdy wierzyciel posiada własne konto z należycie zweryfikowanymi danymi bankowymi

podczas tworzenia płatności automatycznych w naszym systemie księgowym, wprowadzamy odpowiednie parametry, które pozwalają rozpatrywać zaksięgowane pozycje wierzyciela zgodnie z terminem płatności

plik musi mieć odpowiedni format

za pomocą jednego kliknięcia, zbiorcza płatność jest automatycznie przesyłana do banku

płatności automatyczne przekazywane są do akceptacji upoważnionym do tego osobom

przelew jest wysyłany na rachunek wierzyciela


Oczywiście schemat ten przedstawiony jest w sporym uproszczeniu, więc jeśli cały proces jest dla Twojej firmy zbyt skomplikowany, możesz go nam przekazać! Nasi specjaliści z należytą starannością przygotują wszelkie płatności, a także dostosują ofertę do Twoich potrzeb - lub zaproponują własne, sprawdzone rozwiązania (pomoc w wyborze Banku, oprogramowania księgowego itp.).


Największymi zaletami stosowanego przez nas rozwiązania są:


zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa transakcji

praktycznie całkowite wyeliminowanie ryzyka popełnienia błędów

gwarancja szybkich i terminowych transakcji finansowych


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami!


Możesz również przeczytać studium przypadku naszych klientów, którzy skorzystali z powyższej części naszej oferty:


Candyking

Duni GmbH

Duni AB

Duni Sales Poland

parallax background

Czy przetwarzanie Twoich faktur trwa zbyt długo i otrzymujesz wiele upomnień?


Czy chcesz usprawnić proces AP/P2P? Czy generuje on więcej kosztów, niż się spodziewałeś? Rozważasz outsourcing?


Łukasz Gauza
Team Leader w dziale
Księgowości Zobowiązań

Skontaktuj się