parallax background

Słowniczek pojęć z księgowości należności

 

Słowniczek

Cash flow, czyli rachunek przepływów pieniężnych

To różnica między wpływami gotówki, a wydatkami w danym okresie. Płynność finansowa określa kondycję firmy oraz umożliwia regulowanie swoich zobowiązań. Brak płynności może stać się podstawą do ogłoszenia upadłości finansowej.

Termin płatności

Jeśli przedsiębiorca nie jest odgórnie związany żadną umową do niego należy decyzja o wyznaczeniu terminu płatności. Zgodnie z ustawą 19 lipca 2019– maksymalny termin płatności faktury wystawionej przedsiębiorcy wynosi 60 dni, a wystawiony jednostce publicznej 30 dni.

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

Upomnienie/wezwanie do zapłaty

Jeśli kontrahent zwleka z płatnością, można do niego skierować wezwanie do zapłaty. Przekroczenie terminu, w jakim ostatecznie ma zostać dokonana wpłata, może skutkować naliczeniem odsetek za nieterminową wpłatę.

parallax background

Szukasz wsparcia w kontakcie z klientem?


Zależy Ci na zachowaniu płynności finansowej w Twojej firmie? Dążysz do przejrzystego i skutecznego zarządzania należnościami?


Karolina Olivares
Team Leader Accounting

Skontaktuj się