parallax background

Nasza oferta

Przetwarzanie kosztów podróży służbowych


Usługi księgowe EFF obejmują także rozliczanie kosztów podróży i personelu. Ta procedura bywa nieco skomplikowana, ale ułatwia ją obsługiwany przez nas nowoczesny program, w ramach którego każdy pracownik posiada własne konto i wyznaczoną osobę zatwierdzającą. Sam proces składa się z:


Tworzenia przez pracownika raportu kosztów podróży

Zatwierdzania lub odrzucania raportu przez przełożonego pracownika

Weryfikacji raportu przez specjalistę w Duni EFF

Przetwarzania raportu w Twoim systemie ERP

Przygotowywania płatności dla pracowników


Sama procedura może być trudna ze względu na zmieniające się regulacje prawne w różnych jurysdykcjach, ale dzięki naszym specjalistom pracownicy są informowani o wszelkich wprowadzanych zmianach, tak by każdy problem można było szybko rozwiązać. Ponadto, pracownicy EFF zaznajomieni są z różnymi programami księgowymi dedykowanymi rozliczaniu kosztów podróży. Jednym z nich jest znany na całym świecie program SAP Concur.


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami!


Możesz również przeczytać studium przypadku naszych klientów, którzy skorzystali z powyższej części naszej oferty:


Haldex Poland

Duni AB

Duni Sales Poland

parallax background

Czy przetwarzanie Twoich faktur trwa zbyt długo i otrzymujesz wiele upomnień?


Czy chcesz usprawnić proces AP/P2P? Czy generuje on więcej kosztów, niż się spodziewałeś? Rozważasz outsourcing?


Łukasz Gauza
Team Leader w dziale
Księgowości Zobowiązań


Skontaktuj się