parallax background

Przeciwdziałanie praniu
brudnych pieniędzy

 

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która weszła w życie 13.07.2018 nakłada obowiązek wprowadzenia wewnętrznej procedury określającej zasady przeciwdziałania temu procederowi przez liczną grupę podmiotów w tym podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.


Każdy z podmiotów powinien wyznaczyć Koordynatora odpowiedzialnego za realizowanie zadań wynikających z procedury oraz przeprowadzić szkolenie wśród swoich pracowników.


Procedura wewnętrzna powinna zawierać następujące elementy:

funkcje i zadania osób wyznaczonych do realizacji jej celu,

identyfikacja klientów oraz zasady prowadzenia rejestru transakcji,

zasady przekazywania informacji do GIIF,

typowanie transakcji podejrzanych,

postępowanie w przypadku wykrycia transakcji podejrzanej,

środki bezpieczeństwa finansowego,

ocena ryzyka klientów,

zasady anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.


Aby uzyskać szczegółowe informacje jak możemy Państwu pomóc w przygotowaniu i wdrożeniu procedury dotyczącej przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, prosimy o kontakt z jednym z naszych ekspertów finansowych.

parallax background

Chcesz założyć lub posiadasz już spółkę za granicą?


Chcesz prowadzić księgowość swoich zagranicznych spółek lub oddziałów z jednego miejsca w Polsce? Zastanawiasz się nad outsourcingiem wszystkich lub niektórych obszarów księgowości?

Natalia Lewandowska
Area Chief Accountant

Skontaktuj się