parallax background

Słowacja.
Poznaj naszą
ofertę.

Kto może być zobowiązany do rejestracji jako podatnik VAT?


Uzyskanie certyfikatu VAT UE i rejestracja VAT obowiązuje przedsiębiorstwa, które:

  • importują towary na rynek słowacki spoza Unii Europejskiej
  • prowadzą zakup i sprzedaż towarów do innych państw członkowskich Unii Europejskiej (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – WDT)
  • dokonują zakupu i sprzedaży towarów na terenie Słowacji
  • składują na terytorium Słowacji towary w celu ich odsprzedaży
  • organizują na terytorium Słowacji eventy na żywo, wystawy, konferencje, itp.

Przedsiębiorstwa nieposiadające na terytorium Słowacji siedziby zobligowane są przedłożyć powyższą dokumentację w słowackim urzędzie skarbowym mieszczącym się w Bratysławie przed rozpoczęciem na terytorium Słowacji działalności podlegającej opodatkowaniu.

Standardowy okres rozliczeniowy podatku VAT wynosi na Słowacji jeden miesiąc. Te podmioty, których roczna wartość sprzedaży nie przekroczyła w minionym roku obrachunkowym limitu 100.000 EUR, mogą rozliczać się w odstępach kwartalnych. Przedsiębiorstwa nowo zarejestrowane muszą jednak składać co miesięczne deklaracje, niezależnie od wysokości sprzedaży. Termin złożenia deklaracji i zapłaty VAT do urzędu skarbowego przypada na 25. dzień miesiąca następującego po upływie danego okresu rozliczeniowego.

Brak rejestracji do VAT zagrożone jest na Słowacji grzywną w wysokości od 60 EUR do 20.000 EUR. W razie złożenia deklaracji z błędami lub po terminie przedsiębiorstwa zagraniczne mogą podlegać karom sięgającym od 30 EUR do 16.000 EUR. Naliczane są także karne odsetki za zwłokę w płatności podatku. Zobowiązania wobec słowackiego urzędu skarbowego przedawniają się po upływie 5 lat.

Przy rozliczaniu VAT nie można dokonać potrącenia podatku naliczonego od zakupu usług rekreacyjnych i gastronomicznych, a także świadczeń pracowniczych (w obszarze sportu i rekreacji).

Podmioty zagraniczne prowadzące działalność na terenie Słowacji muszą także stosować się do miejscowych regulacji m.in. w zakresie: fakturowania i archiwizowania faktur oraz rejestrów przez okres 10 lat.

Świadczymy usługi w zakresie podatku VAT o zasięgu globalnym

Ofertę dla przykładowych krajów znajdziesz poniżej

Zaufali nam:

  • Kwiaciarnia Internetowa Euroflorist
Skontaktuj się