parallax background

Włochy.
Poznaj naszą
ofertę.

Kto może być zobowiązany do rejestracji jako podatnik VAT?


Uzyskanie certyfikatu VAT UE i rejestracja VAT obowiązuje przedsiębiorstwa, które:

  • eksportują towary poza Unię Europejską
  • dokonują zakupu i sprzedaży towarów do innych państw członkowskich Unii Europejskiej (tzw. transakcje wewnątrzwspólnotowe: WNT oraz WDT)
  • dokonują zakupu i sprzedaży towarów na terytorium Włoch
  • prowadzą sprzedaż na odległość powyżej limitu 10.000 EUR w ujęciu rocznym (jest to limit ogólnoeuropejski)
  • składują na terenie Włoch towary w celu ich odsprzedaży
  • organizują na terenie Włoch eventy na żywo, wystawy, konferencje, itp.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi we Włoszech, w celu rejestracji do VAT wymagane jest wypełnienie odpowiedniego wniosku i przedłożenie go w miejscowym urzędzie skarbowym wraz z dokumentami Spółki.

W przypadku zagranicznych spółek (nie posiadających siedziby na terenie Włoch), nie ma progów rejestracyjnych. Rejestracji należy dokonać przed rozpoczęciem działalności podlegającej opodatkowaniu. W przeciwnym razie można się narazić na kary.

Należy pamiętać, że przedsiębiorstwa spoza UE muszą wyznaczyć włoskiego przedstawiciela fiskalnego podczas rejestracji dla celów VAT we Włoszech. Podobnie jak w innych krajach UE, przedstawiciel fiskalny jest solidarnie odpowiedzialny za długi podatkowe przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa z UE mogą rejestrować się bezpośrednio do celów VAT. Firmy brytyjskie mogą również zarejestrować się bezpośrednio dla celów VAT, nie wymagając wyznaczenia przedstawiciela fiskalnego.

Wszyscy podatnicy zobowiązani są do składania kwartalnych deklaracji VAT w terminie do ostatniego dnia drugiego miesiąca następującego po upływie kwartału rozliczeniowego. Deklaracja roczna za miniony rok obrotowy winna zostać złożona do dnia 30 kwietnia roku następnego. Podatnicy, których obroty roczne przekraczają 800.000 EUR (dostarczanie towarów oraz świadczenie usług) lub 500.000 EUR (przedsiębiorstwa świadczące wyłącznie usługi), zobligowani są do regulowania płatności VAT co miesiąc. Przedsiębiorstwa, które odnotowują sprzedaż poniżej tej kwoty mogą zdecydować się na płatności kwartalne, pod warunkiem uiszczenia jednorazowej dopłaty w wysokości 1% kwoty VAT do zapłaty. Miesięczne płatności VAT muszą być uregulowane do 16 dnia miesiąca, następującego po okresie rozliczeniowym natomiast płatności kwartalne muszą być zrealizowane do 16 dnia drugiego miesiąca, następującego po okresie rozliczeniowym.

Podmioty zagraniczne prowadzące działalność na terenie Włoch muszą także stosować się do miejscowych regulacji dotyczących m.in. fakturowania i archiwizowania faktur oraz rejestrów przez okres 10 lat.

Świadczymy usługi w zakresie podatku VAT o zasięgu globalnym

Ofertę dla przykładowych krajów znajdziesz poniżej

Zaufali nam:

Skontaktuj się