parallax background

Wielka Brytania.
Poznaj naszą
ofertę.

Kto może być zobowiązany do rejestracji jako podatnik VAT?


Rejestracja VAT obowiązuje przedsiębiorstwa, które:

  • importują towary na rynek brytyjski,
  • dokonują zakupu i sprzedaży towarów na terytorium Wielkiej Brytanii
  • składują na terytorium Wielkiej Brytanii towary w celu ich odsprzedaży,
  • organizują na terenie Wielkiej Brytanii wydarzenia na żywo, wystawy, konferencje, itp.

Firmy spoza Wielkiej Brytanii z krajów, z którymi Wielka Brytania nie posiada umowy o wymianie informacji podatkowych, mogą wymagać wyznaczenia przedstawiciela fiskalnego, który ponosi solidarną odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania podatkowe, odsetki lub grzywny.

Deklaracje można składać w okresach miesięcznych lub kwartalnych. W większości przypadków stosowane są jednak rozliczenia kwartalne. Po dokonaniu rejestracji przedsiębiorstwo przypisane zostanie do jednej z trzech grup rozliczeniowych VAT, tj.:

  • Stagger group 1 – rozliczenia za kwartały kończące się w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu
  • Stagger group 2 – rozliczenia za kwartały kończące się w kwietniu, lipcu, październiku i styczniu
  • Stagger group 3 – rozliczenia za kwartały kończące się w maju, sierpniu, listopadzie i lutym.

Deklaracje miesięczne lub kwartalne należy składać drogą elektroniczną w terminie do 7 dnia drugiego miesiąca następującego po upływie danego okresu rozliczeniowego.

Kary wynikające ze spóźnionej deklaracji VAT są wymierzane według ustalonego systemu punktowego. Za każde opóźnienie w złożeniu deklaracji VAT, podatnik otrzymuje 1 punkt karny. Po przekroczeniu określonych progów, HMRC nałoży 200 GBP kary. Każda kolejna spóźniona deklaracja będzie się wiązała z otrzymaniem równie wysokiej kary (tj. 200 GBP).

Przy rozliczaniu VAT, nie można dokonywać odliczeń podatku naliczonego z tytułu zakupu samochodów (z wyłączeniem sytuacji, kiedy używane są one wyłącznie do celów służbowych), towarów i usług niewykorzystanych do celów firmowych oraz kosztów reprezentacji (z wyłączeniem wydatków związanych z klientami zagranicznymi).

Podmioty zagraniczne prowadzące działalność na terytorium Wielkiej Brytanii, muszą także stosować się do miejscowych regulacji w zakresie m.in.: fakturowania oraz archiwizowania rachunków i rejestrów przez okres 7 lat.

Świadczymy usługi w zakresie podatku VAT o zasięgu globalnym

Ofertę dla przykładowych krajów znajdziesz poniżej

Zaufali nam:

Skontaktuj się