parallax background

Węgry.
Poznaj naszą
ofertę.

Kto może być zobowiązany do rejestracji jako podatnik VAT?


Uzyskanie certyfikatu VAT UE i rejestracja VAT obowiązuje przedsiębiorstwa, które:

 • importują towary na rynek węgierski
 • prowadzą sprzedaż w ramach WDT lub nabywają towary (WNT)
 • dokonują zakupu i sprzedaży towarów na terenie Węgier
 • składują na terenie Węgier towary w celu ich odsprzedaży
 • organizują na terenie Węgier eventy na żywo.

Firmy posiadające węgierski numer VAT muszą składać okresowe deklaracje wyszczególniające wszystkie podlegające opodatkowaniu transakcje. Terminem złożenia deklaracji VAT jest 20. dzień miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym. Deklaracje, co do zasady składa się kwartalnie, jedynie podatnicy, u których VAT należny w danym lub w poprzednim rokiem przekracza 1 mln HUF, muszą składać je co miesiąc. Opóźnienie w złożeniu deklaracji VAT skutkuje karą w maksymalnej wysokości 500 000 HUF wraz z odsetkami za zwłokę.

Podmioty dokonujące sprzedaży towarów lub usług na terenie Węgier zobowiązane są wystawiać faktury spełniające określone wymagania. Faktury VAT muszą zawierać następujące informacje:

 • numer identyfikacyjny do celów podatku VAT
 • kwotę podlegającą opodatkowaniu według odpowiedniej stawki VAT
 • obowiązującą stawkę(i) VAT
 • podatek należny VAT w rozbiciu na poszczególne stawki
 • kwotę VAT ogółem
 • powołanie na konkretny przepis Dyrektywy UE w sprawie VAT w zakresie danego rodzaju transakcji
 • numer identyfikacyjny VAT odbiorcy.

Węgierski urząd podatkowy (NAV) wprowadził elektroniczny system fakturowania oraz elektroniczny system raportowania RTIR. E-raportowanie to proces dostarczania informacji istotnych podatkowo do administracji podatkowej w z góry określonym formacie po wystawieniu faktury. Obowiązek dotyczy ujawniania danych na wszystkich fakturach, a także fakturach korygujących i unieważniających, do których mają zastosowanie przepisy ustawy o VAT.

Ujawnienie danych musi nastąpić za pośrednictwem internetowego systemu fakturowania.

Świadczymy usługi w zakresie podatku VAT o zasięgu globalnym

Ofertę dla przykładowych krajów znajdziesz poniżej

Zaufali nam:

Skontaktuj się