parallax background

Niemcy.
Poznaj naszą
ofertę.

VAT Niemcy. Kto może być zobowiązany do rejestracji jako podatnik VAT?


Uzyskanie certyfikatu VAT UE i rejestracja VAT w Niemczech obowiązuje przedsiębiorstwa, które:

 • importują towary na rynek niemiecki spoza Unii Europejskiej
 • prowadzą zakup i sprzedaż towarów do innych państw członkowskich Unii Europejskiej (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – WDT)
 • dokonują zakupu i sprzedaży towarów na terytorium Niemiec
 • prowadzą sprzedaż internetową bezpośrednio na rzecz konsumentów niemieckich (rejestracja VAT wymagana jest, kiedy wartość sprzedaży przekroczy w skali roku limit 100.000 EUR)
 • składują na terytorium Niemiec towary w celu ich dalszej odsprzedaży
 • organizują na terenie Niemiec eventy na żywo, wystawy, konferencje, itp.
 • organizują i świadczą na terenie Niemiec usługi wstępu na koncerty, konferencje, wystawy itp. (niezależnie od wysokości osiągniętego progu sprzedaży zobowiązane są do rejestracji jako podatnik VAT).

Rejestracja i uzyskanie numeru VAT UE powinna nastąpić przed rozpoczęciem działalności podlegającej takiemu opodatkowaniu. W tym celu należy we właściwym urzędzie skarbowym złożyć odpowiedni formularz wraz z:

 • potwierdzeniem rejestracji do VAT w kraju pochodzenia
 • umową lub statutem spółki
 • odpisem z krajowego rejestru handlowego.

Stosowane są dwie kategorie numeru VAT w Niemczech do celów podatkowych:

 • Steuernummer (St.-Nr.) przeznaczony do celów transakcji krajowych
 • Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) przeznaczony dla podatników niemieckich dokonujących transakcji wewnątrzwspólnotowych na obszarze Unii Europejskiej.

Podmioty zarejestrowane w Niemczech zobligowane są do złożenia deklaracji rocznej do dnia 31 maja. Terminem składania deklaracji oraz regulowania ewentualnych płatności z tytułu podatku VAT jest 10. dzień miesiąca następującego po upływie okresu rozliczeniowego.

Przedsiębiorstwa, których obroty roczne przekraczają próg 7.500 EUR oraz podmioty nowo zarejestrowane, zobowiązane są do składania deklaracji VAT co miesiąc. Jeżeli jednak wartość sprzedaży mieści się w przedziale od 1.000 EUR do 7.500 EUR, deklaracje mogą być składane do US w odstępach kwartalnych. W obu przypadkach wymagane jest złożenie deklaracji rocznej. Wszelkie rozliczenia odbywają się elektronicznie.

W rozliczeniach ujmuje się zarówno VAT naliczony, jak i VAT należny. Nie można dokonać potrącenia podatku naliczonego od zakupu np. upominków i prywatnych telefonów dla pracowników.

W przypadku złożenia deklaracji z błędami lub po terminie podmioty zagraniczne mogą podlegać karom sięgającym 10% należnego podatku VAT. Niemcy to kraj, w którym zobowiązania wobec urzędu skarbowego przedawniają się po upływie 4 lat. W przypadku powtarzających się wykroczeń podatkowych okres ten może zostać przedłużony do 10 lat.

Zaufali nam:

EFF Apps