parallax background

Niemcy.
Poznaj naszą
ofertę.

VAT Niemcy. Kto może być zobowiązany do rejestracji jako podatnik VAT?


Rejestracja VAT w Niemczech obowiązuje przedsiębiorstwa, które:

  • importują towary na rynek niemiecki spoza Unii Europejskiej lub eksportują towary po za Unię Europejską
  • dokonują sprzedaży towarów do innych państw członkowskich Unii Europejskiej
  • dokonują zakupu i sprzedaży towarów na terytorium Niemiec
  • prowadzą sprzedaż internetową bezpośrednio na rzecz konsumentów niemieckich powyżej limitu 10.000 EUR w ujęciu rocznym (jest to limit ogólnoeuropejski) i nie korzystają z rozliczenia OSS.
  • składują na terytorium Niemiec towary w celu ich dalszej odsprzedaży
  • organizują na terenie Niemiec eventy na żywo, wystawy, konferencje, itp.

Rejestracja powinna nastąpić przed rozpoczęciem działalności podlegającej takiemu opodatkowaniu.

Stosowane są dwie kategorie numeru VAT w Niemczech do celów podatkowych:

  • Steuernummer (St.-Nr.) - numer podatkowy przeznaczony do celów transakcji krajowych. Jest on nadawany przez urząd skarbowy, w którym zarejestrowana jest firma. Używany jest w deklaracjach VAT oraz przy wszelkiej korespondencji, audytach i codziennych sprawach z urzędem skarbowym.
  • Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) - numer VAT-UE przeznaczony dla podatników niemieckich dokonujących transakcji wewnątrzwspólnotowych na obszarze Unii Europejskiej. Numer ten jest widoczny w systemie VIES.

Podmioty zarejestrowane w Niemczech zobligowane są do złożenia deklaracji rocznej do dnia 31 lipca.Termin składania deklaracji oraz regulowania ewentualnych płatności z tytułu podatku VAT mija 10 dnia miesiąca następującego po upływie okresu rozliczeniowego.

Przedsiębiorstwa, u których VAT podlegający zapłacie przekracza próg 7.500 EUR oraz podmioty nowo zarejestrowane, zobowiązane są do składania deklaracji VAT co miesiąc. Jeżeli jednak kwota podatku VAT do zapłaty mieści się w przedziale od 1.000 EUR do 7.500 EUR, deklaracje mogą być składane do US w odstępach kwartalnych. W obu przypadkach wymagane jest złożenie deklaracji rocznej. Nieprzekroczenie progu 1.000 EUR (w poprzednim roku kalendarzowym) odwołuje obowiązek składania deklaracji miesięcznych lub kwartalnych od nowego roku. W takim wypadku firma powinna złożyć tylko 1 deklarację roczną. Wszelkie rozliczenia odbywają się elektronicznie.

W przypadku złożenia deklaracji z błędami lub po terminie podmioty zagraniczne mogą podlegać karom sięgającym 10% należnego podatku VAT. Niemcy to kraj, w którym zobowiązania wobec urzędu skarbowego przedawniają się po upływie 4 lat. W przypadku powtarzających się wykroczeń podatkowych okres ten może zostać przedłużony do 10 lat.

Świadczymy usługi w zakresie podatku VAT o zasięgu globalnym

Ofertę dla przykładowych krajów znajdziesz poniżej

Zaufali nam:

  • Kwiaciarnia Internetowa Euroflorist
Skontaktuj się