parallax background

Łotwa.
Poznaj naszą
ofertę.

Kto może być zobowiązany do rejestracji jako podatnik VAT?


Uzyskanie certyfikatu VAT UE i rejestracja VAT obowiązuje przedsiębiorstwa, które:

  • importują towary na rynek łotewski
  • prowadzą sprzedaż w ramach WDT lub nabywają towary z terytorium Unii Europejskiej (WNT)
  • dokonują zakupu i sprzedaży towarów na terenie Łotwy
  • składują na terenie Łotwy towary w celu ich odsprzedaży
  • prowadzą sprzedaż internetową bezpośrednio na rzecz łotewskich konsumentów
  • organizują wystawy na żywo, wydarzenia lub szkolenia na Łotwie

Każda osoba prowadząca samodzielnie działalność gospodarczą w dowolnej formie i miejscu, niezależnie od celu i wyniku tej działalności, uznawana jest za osobą podlegającą opodatkowaniu (podatnika).

Deklaracje VAT składa się co miesiąc lub co kwartał, w zależności od wartości dostaw podlegających opodatkowaniu. Deklarację VAT należy złożyć drogą elektroniczną nie później niż 20. dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym [miesiąc/kwartał], którego dotyczy. Od 1 stycznia 2021 r. wszystkie płatności podatków (w tym VAT) mają być wpłacane na nowy, ujednolicony rachunek podatkowy łotewskich organów podatkowych.

Po zarejestrowaniu się do łotewskiego podatku VAT należy przestrzegać lokalnych przepisów w wielu aspektach, m.in.:

  • faktury elektroniczne opatrzone powinny być odpowiednim, autentycznym podpisem i zgodą odbiorcy
  • należy prawidłowo fakturować klientów za towary lub usługi zgodnie z łotewskimi przepisami VAT dotyczącymi czasu dostawy
  • należy stosować zatwierdzone kursy walut obcych
  • księgi rachunkowe należy zachowywać przez co najmniej 10 lat.

Świadczymy usługi w zakresie podatku VAT o zasięgu globalnym

Ofertę dla przykładowych krajów znajdziesz poniżej

Zaufali nam:

Skontaktuj się