parallax background

Litwa.
Poznaj naszą
ofertę.

Kto może być zobowiązany do rejestracji jako podatnik VAT?


Uzyskanie certyfikatu VAT UE i rejestracja VAT obowiązuje przedsiębiorstwa, które:

  • importują towary na rynek litewski
  • prowadzą sprzedaż w ramach WDT lub nabywają towary z terytorium Unii Europejskiej (WNT))
  • dokonują zakupu i sprzedaży towarów na terenie Litwy
  • składują na terenie Litwy towary w celu ich odsprzedaży
  • prowadzą sprzedaż internetową bezpośrednio na rzecz litewskich konsumentów powyżej limitu 10.000 EUR w ujęciu rocznym (limit ogólnoeuropejski) i nie korzystają z rozliczenia OSS.
  • organizują na terenie Litwy eventy na żywo, szkolenia, wystawy, itp.
  • nie są podatnikami VAT, ale nabywają na Litwie usługi objęte procedurą odwrotnego obciążenia
  • dokonują własnej dostawy towarów

Rejestracji należy dokonać co najmniej trzy dni przed datą pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu.


Okres rozliczeniowy

Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, a w przypadku osób fizycznych będących podatnikami VAT – pół roku. Osoba prawna może złożyć wniosek o składanie deklaracji VAT w trybie kwartalnym, jeśli jej obrót nie przekroczył 300.000 EUR w poprzednim roku kalendarzowym. Osoba fizyczna może ubiegać się o miesięczny okres rozliczeniowy bez ograniczeń dotyczących obrotu.

Deklaracje VAT należy składać w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po zakończeniu okresu rozliczeniowego i w tym samym terminie uregulować należny podatek VAT.

W przypadku złożenia błędnych deklaracji VAT oraz niedotrzymania ww. terminów raportowania i płatności VAT, podmioty zagraniczne mogą być narażone na kary ze strony urzędu skarbowego. Przedsiębiorstwa działające na terenie Litwy muszą też przestrzegać miejscowych regulacji dotyczących m.in.: fakturowania oraz archiwizowania ksiąg i rejestrów.

Świadczymy usługi w zakresie podatku VAT o zasięgu globalnym

Ofertę dla przykładowych krajów znajdziesz poniżej

Zaufali nam:

Skontaktuj się