parallax background

Holandia.
Poznaj naszą
ofertę.

Kto może być zobowiązany do rejestracji jako podatnik VAT?


Uzyskanie certyfikatu VAT UE i rejestracja VAT obowiązuje przedsiębiorstwa, które:

  • importują towary na terytorium Unii Europejskiej za pośrednictwem Holandii
  • dokonują sprzedaży w Holandii (w której nie ma zastosowania odwrotne obciążenie - gdy dostawca nieposiadający siedziby dostarcza towary lub świadczy usługi znajdujące się w Holandii na rzecz zarejestrowanego w VAT i posiadającego siedzibę klienta)
  • eksportują towary z terytorium Holandii poza Unię Europejską
  • dokonują zakupu i sprzedaży towarów do innych państw członkowskich Unii Europejskiej (tzw. transakcje wewnątrzwspólnotowe: WNT oraz WDT)
  • wykonują w Holandii prace budowlane na rzecz osób fizycznych
  • organizują na obszarze Holandii wydarzenia na żywo, pokazy, konferencje, itp.
  • prowadzą sprzedaż na odległość do Holandii powyżej limitu 10.000 EUR w ujęciu rocznym (jest to limit ogólnoeuropejski)

Standardowym okresem rozliczeniowym dla podatku VAT jest kwartał. Na prośbę przedsiębiorcy, częstotliwość ta może zostać zmieniona na miesięczną. Termin składania deklaracji VAT w Holandii jest zależny od miejsca siedziby przedsiębiorstwa. Podmioty holenderskie oraz zagraniczne posiadające siedzibę w Holandii są zobowiązane do składania deklaracji VAT oraz wpłaty podatku do ostatniego dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym. Podmioty zagraniczne, które nie mają siedziby w Holandii mogą składać deklarację oraz dokonywać zapłaty podatku VAT do ostatniego dnia drugiego miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym.

Jeśli chodzi o korekty z tytułu VAT, należy pamiętać, że błędy mogą zostać skorygowane i ujęte na bieżącej deklaracji pod warunkiem, że łączna wartość dodatkowego podatku naliczonego lub należnego nie przekracza 1.000 EUR. We wszystkich innych przypadkach, deklaracja korygująca VAT musi być złożona elektronicznie przy użyciu formularza "suppletie omzetbelasting".

Kary wynikające z opóźnień w złożeniu deklaracji VAT są często naliczane w wysokości 68 EUR (o ile płatność została dokonana w terminie lub nie była wymagana). Natomiast, kara za opóźnienie w płatności naliczana jest na podstawie 3% należnego podatku VAT (z maksymalną kwotą 5.514 EUR i minimalną kwotą 50 EUR). Jeśli płatność zostanie dokonana w ciągu 7 dni po terminie, władze z reguły nie naliczają żadnej kary, o ile poprzednia deklaracja VAT została zapłacona w terminie. Niezarejestrowanie się do VAT w terminie również skutkuje powstaniem zaległości i naliczeniem kary.

Świadczymy usługi w zakresie podatku VAT o zasięgu globalnym

Ofertę dla przykładowych krajów znajdziesz poniżej

Zaufali nam:

Skontaktuj się