parallax background

Hiszpania.
Poznaj naszą
ofertę.

Kto może być zobowiązany do rejestracji jako podatnik VAT?


Uzyskanie certyfikatu VAT UE i rejestracja VAT obowiązuje przedsiębiorstwa, które:

  • importują towary do Hiszpanii
  • sprzedają lub kupują towary w Hiszpanii
  • sprzedają towary online bezpośrednio hiszpańskim konsumentom
  • przechowują towary w Hiszpanii w celu dalszej odsprzedaży,
  • organizują wydarzenia na żywo w Hiszpanii, takie jak pokazy, konferencje itp.

Zgodnie z hiszpańskimi przepisami, aby zarejestrować podatek VAT, firma musi wypełnić odpowiedni formularz w języku hiszpańskim i złożyć go wraz z następującymi dokumentami:

  • potwierdzenia rejestracji do VAT w kraju pochodzenia
  • umowy lub statutu spółki
  • odpisu z krajowego rejestru handlowego
  • oświadczenie, że firma nie ma zarejestrowanej siedziby w Hiszpanii
  • pełnomocnictwo w formie pisemnej notarialnej dla przedstawiciela fiskalnego

Podmioty zagraniczne, których roczna wartość sprzedaży za ostatni rok nie przekroczyła 6.000.000 EUR, zobowiązane są do składania deklaracji VAT w okresach kwartalnych. Jeśli jednak wartość ta przekracza tę kwotę, deklaracje powinny być składane w okresach miesięcznych. W obu przypadkach obowiązkowa jest deklaracja roczna. Termin składania deklaracji VAT i wpłat do urzędu skarbowego upływa 20 dnia miesiąca następującego po zamknięciu okresu sprawozdawczego. Deklaracje roczne należy składać do 31 stycznia następnego roku.

Kary za naruszenie przepisów o VAT wynoszą od 20% do 200% kwoty zaległego podatku. Ponadto opóźnienie w zapłacie może skutkować naliczeniem odsetek (najczęściej w wysokości 5% miesięcznie).

Podmioty zagraniczne prowadzące działalność gospodarczą w Hiszpanii muszą również przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących m.in. fakturowania oraz archiwizowania rachunków i rejestrów przez 10 lat.

Istnieje obowiązek posiadania certyfikatu cyfrowego, który jest odnawiany co 2 lata. Certyfikat jest nie tylko obowiązkiem, ale również jest niezbędny, jeśli podatnik chce się komunikować z hiszpańskimi władzami podatkowymi.

Świadczymy usługi w zakresie podatku VAT o zasięgu globalnym

Ofertę dla przykładowych krajów znajdziesz poniżej

Zaufali nam:

Skontaktuj się