parallax background

Francja.
Poznaj naszą
ofertę.

Kto może być zobowiązany do rejestracji jako podatnik VAT?


Uzyskanie certyfikatu VAT UE i rejestracja VAT obowiązuje przedsiębiorstwa, które:


  • prowadzą sprzedaż towarów z terytorium Francji do innych państw członkowskich Unii Europejskiej
  • prowadzą sprzedaż na odległość bezpośrednio na rzecz konsumentów
  • importują towary na terytorium Unii Europejskiej za pośrednictwem Francji
  • eksportują towary z terytorium Francji poza Unię Europejską
  • dokonują zakupu i sprzedaży towarów do innych państw członkowskich Unii Europejskiej (tzw. transakcje wewnątrzwspólnotowe: WNT oraz WDT)
  • organizują we Francji eventy na żywo, wystawy, konferencje, itp.

W celu rejestracji i uzyskania francuskiego numeru VAT przedsiębiorstwa zagraniczne powinny w ciągu dwóch tygodni od momentu rozpoczęcia działalności na terytorium Francji złożyć wniosek we francuskim urzędzie skarbowym.

W razie zwłoki w rejestracji może zostać nałożona kara w wysokości ustawowych odsetek od kwoty należnego podatku VAT.

Deklaracje VAT można składać we Francji w odstępach miesięcznych lub kwartalnych. Firmy rozpoczynające swoją działalność na rynku francuskim zobowiązane są jednak do składania deklaracji co miesiąc. Podmioty, których zobowiązanie z tytułu VAT nie przekroczy w skali roku progu 4.000 EUR, mogą ubiegać się o możliwość rozliczania się z VAT co kwartał. Deklarację VAT należy złożyć do 19. dnia miesiąca następującego po upływie okresu rozliczeniowego. Jednocześnie należy uregulować zobowiązanie wobec francuskiego urzędu skarbowego. W przypadku błędnego rozliczenia może zostać nałożona kara w wysokości 0,2% wartości zobowiązania z tytułu VAT. Zwłoka w płatności należnego podatku VAT podlega karze w minimalnej wysokości 5% i może sięgnąć 80% podatku VAT do zapłaty.

W rozliczeniach ujmuje się zarówno VAT naliczony, jak i VAT należny. Nie można dokonać potrącenia podatku naliczonego od zakupu upominków biznesowych o wartości poniżej 60 EUR, żywności i zakwaterowania dla pracowników, towarów w celu dalszej odsprzedaży. Odliczeniu nie podlega też podatek VAT od nakładów inwestycyjnych i kosztów reklamy. Jeżeli VAT naliczony jest wyższy niż VAT należny, można złożyć wniosek o zwrot nadpłaconej kwoty.

Podmioty zagraniczne prowadzące działalność na terenie Francji muszą także stosować się do miejscowych regulacji w zakresie m.in.: fakturowania i archiwizacji rachunków oraz rejestrów przez okres 10 lat.

Świadczymy usługi w zakresie podatku VAT o zasięgu globalnym

Ofertę dla przykładowych krajów znajdziesz poniżej

Zaufali nam:

Skontaktuj się