parallax background

Finlandia.
Poznaj naszą
ofertę.

Kto może być zobowiązany do rejestracji jako podatnik VAT?


Uzyskanie certyfikatu VAT UE i rejestracja VAT obowiązuje przedsiębiorstwa, które:

  • dokonują zakupu i sprzedaży towarów na terenie Finlandii
  • dokonują zakupu i sprzedaży towarów do innych państw członkowskich Unii Europejskiej (tzw. transakcje wewnątrzwspólnotowe: WNT oraz WDT)
  • importują towary na rynek fiński
  • prowadzą sprzedaż na odległość do Finlandii powyżej limitu 10.000 EUR w ujęciu rocznym
  • organizują na terenie Finlandii eventy na żywo, wystawy, konferencje, itp.
  • nie są podatnikami VAT, ale nabywają usługi objęte procedurą odwrotnego obciążenia
  • składują na terenie Finlandii towary w celu dalszej odsprzedaży
  • dokonują własnej dostawy towarów

Niezarejestrowanie się do VAT w terminie może skutkować nałożeniem kary za opóźnienie oraz naliczeniem odsetek przez urząd skarbowy od dnia obowiązkowej rejestracji.

Uzyskanie numeru VAT zajmuje zazwyczaj około miesiąca. W przypadku rejestracji przedsiębiorców spoza terytorium UE obowiązkowe jest ustanowienie przedstawiciela ds. podatkowych.

Co do zasady, deklaracje podatkowe powinny być składane w okresie miesięcznym. Można przejść na kwartalne płatności i raporty, jeśli obrót za poprzedni rok kalendarzowy jest mniejszy niż 100.000 €. Jeśli obrót jest niższy niż 30 000 €, można wybrać roczny okres sprawozdawczy.

Deklaracje VAT należy składać elektronicznie do 12. dnia drugiego miesiąca następującego po okresie podatkowym. W przypadku deklaracji rocznych termin przypada na ostatni dzień lutego następnego roku. Termin złożenia deklaracji pokrywa się z terminem zapłaty podatku.

Podmioty zagraniczne działające na terenie Finlandii muszą też przestrzegać miejscowych regulacji dotyczących m.in.: fakturowania oraz archiwizowania ksiąg i rejestrów.

Świadczymy usługi w zakresie podatku VAT o zasięgu globalnym

Ofertę dla przykładowych krajów znajdziesz poniżej

Zaufali nam:

Skontaktuj się