parallax background

Dania.
Poznaj naszą
ofertę.

Kto może być zobowiązany do rejestracji jako podatnik VAT?


Uzyskanie certyfikatu VAT UE i rejestracja VAT obowiązuje przedsiębiorstwa, które:

  • dokonują zakupu i sprzedaży towarów na terytorium Danii,
  • dokonują zakupu i sprzedaży towarów do innych państw członkowskich Unii Europejskiej (tzw. transakcje wewnątrzwspólnotowe: WNT oraz WDT),
  • importują towary na obszar Danii,
  • składują na terenie Danii towary w celu dalszej odsprzedaży,
  • sprzedają z obszaru Danii bezpośrednio na rzecz osób fizycznych z innych krajów UE
  • organizują w Danii różnego rodzaju wydarzenia na żywo, wystawy, konferencje, itp.
  • prowadzą sprzedaż na odległość do Danii powyżej limitu 10.000 EUR w ujęciu rocznym,
  • nie są podatnikami VAT, ale nabywają usługi objęte procedurą odwrotnego obciążenia.

Niezarejestrowanie się do VAT w terminie skutkuje nałożeniem kary za opóźnienie oraz naliczeniem odsetek przez urząd skarbowy od dnia obowiązkowej rejestracji.

W przypadku rejestracji przedsiębiorców spoza terytorium UE obowiązkowe jest ustanowienie przedstawiciela ds. podatkowych.

Deklaracje VAT są składane drogą elektroniczną za miesięczny, kwartalny lub półroczny okres rozliczeniowy. Częstotliwość składania deklaracji zależy od wartości rocznej sprzedaży podlegającej VAT.

W przypadku obrotu powyżej 50 000 000 DKK należy składać deklaracje miesięczne w terminie do 25. dnia kolejnego miesiąca. Deklaracje kwartalne obowiązują przy wartości sprzedaży pomiędzy 5 000 000 DKK a 50 000 000 DKK a termin złożenia to pierwszy dzień trzeciego miesiąca po zakończeniu okresu sprawozdawczego. Ten sam termin odnosi się do deklaracji półrocznych, które mają zastosowanie przy wartości obrotu poniżej 5 000 000 DKK. Deklaracje roczne nie są wymagane.

Odliczenia VAT nie przysługują m.in. z tytułu zakupu i użytkowania samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu do 9 osób, kosztów reprezentacji, pobytów w hotelach i usług restauracyjnych powyżej limitu w wysokości 25% naliczonego podatku VAT.

Podmioty zagraniczne prowadzące działalność w Danii muszą także stosować się do zasad dotyczących m.in. fakturowania i archiwizowania faktur oraz rejestrów.

Świadczymy usługi w zakresie podatku VAT o zasięgu globalnym

Ofertę dla przykładowych krajów znajdziesz poniżej

Zaufali nam:

Skontaktuj się