parallax background

Czechy.
Poznaj naszą
ofertę.

Kto może być zobowiązany do rejestracji jako podatnik VAT?


Uzyskanie certyfikatu VAT UE i rejestracja VAT obowiązuje przedsiębiorstwa, które:

  • importują towary na obszar Republiki Czeskiej
  • dokonują zakupu i sprzedaży towarów do innych państw członkowskich Unii Europejskiej (wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów - WDT)
  • prowadzą zakup i sprzedaż towarów na terenie Republice Czeskiej
  • prowadzą sprzedaż na odległość do Republiki Czeskiej powyżej limitu 10.000 EUR w ujęciu rocznym (jest to limit ogólnoeuropejski)
  • składują na terytorium Republiki Czeskiej towary celem ich odsprzedaży
  • organizują w Republice Czeskiej eventy na żywo, wystawy, konferencje, itp.

Standardowym okresem rozliczeniowym dla VAT w Republice Czeskiej jest miesiąc. Przedsiębiorstwa, których roczny obrót nie przekracza progu 10.000.000 CZK mogą ubiegać się o składanie deklaracji kwartalnych. Termin złożenia deklaracji i dokonania płatności do urzędu skarbowego z tytułu VAT to 25. dzień miesiąca następujący po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Deklaracje roczne/ podsumowujące nie są wymagane.

Prócz standardowej deklaracji VAT, przedsiębiorstwa są zobowiązane do składania dodatkowej deklaracji: Raportu kontrolnego “Kontrolní hlášení”. Jest to odpowiednik polskiego jednolitego pliku kontrolnego (JPK). W tej deklaracji raportuje się wyłącznie lokalną sprzedaż oraz lokalne zakupy.

W przypadku złożenia błędnej deklaracji lub nieterminowego jej złożenia, podmioty zagraniczne narażone są na grzywny w wysokości odpowiadającej wartości potencjalnie utraconych przychodów, przy czym maksymalna wysokość kary to 300.000 CZK. Nieścisłe i nieprawidłowe rozliczenia mogą skutkować 20% dodatkowym zobowiązaniem podatkowym. Ponadto, z tytułu opóźnień w zapłacie VAT naliczane są dodatkowe odsetki. Niezarejestrowanie się do VAT w terminie również skutkuje powstaniem zaległości i naliczeniem kary (za spóźnienie) oraz odsetek od dnia dokonania obowiązkowej rejestracji.

Podmioty zagraniczna działające na terenie Republiki Czeskiej muszą także stosować się do zasad dotyczących m.in.: fakturowania oraz archiwizowania faktur i rejestrów przez okres 10 lat.

Świadczymy usługi w zakresie podatku VAT o zasięgu globalnym

Ofertę dla przykładowych krajów znajdziesz poniżej

Zaufali nam:

Skontaktuj się