parallax background

Belgia.
Poznaj naszą
ofertę.

Kto może być zobowiązany do rejestracji jako podatnik VAT?


Uzyskanie certyfikatu VAT UE i rejestracja VAT obowiązuje przedsiębiorstwa, które:

  • sprzedają na terenie Belgii bezpośrednio do odbiorców końcowych,
  • sprzedają z obszaru Belgii bezpośrednio na rzecz osób fizycznych z innych krajów UE,
  • sprzedają z obszaru Belgii do innego państwa członkowskiego UE (dostawy wewnątrzwspólnotowe),
  • dokonują transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terenie Belgii,
  • importują do Belgii i eksportują z Belgii,
  • dokonują przewozu osób na obszarze Belgii,
  • magazynują towary w Belgii,
  • organizują wydarzenia na żywo (konferencje związane ze sztuką lub edukacją) w Belgii.

Rejestracji należy dokonać przed rozpoczęciem działalności w Belgii. Podmioty zagraniczne chcące zarejestrować się w Belgii do celów rozliczeń VAT, zobowiązane są złożyć wymagane dokumenty w urzędzie skarbowym.

W przypadku opóźnienia rejestracji, na podmiot mogą być nałożone grzywny:

  • w wysokości 250 EUR lub 10% wartości należnego podatku VAT.

Standardowy okres rozliczeniowy to jeden miesiąc. W wyjątkowych przypadkach, po wcześniej zgodzie lokalnego Urzędu, można jednak złożyć wniosek o składanie deklaracji w odstępach kwartalnych, pod warunkiem, że roczne obroty spółki nie przekroczą kwoty 2,5 mln EUR.

Deklaracje VAT składa się do 20. dnia miesiąca następującego po upływie okresu, którego dotyczy deklaracja. W tym samym terminie należy uregulować zobowiązanie wobec urzędu skarbowego. W przypadku nieterminowego złożenia deklaracji, mogą zostać nałożone kary finansowe: w wysokości 250 EUR lub 10% wartości należnego podatku VAT.

Rozliczenia obejmują zarówno naliczony podatek VAT, jak i VAT należny. Nie można dokonywać odliczeń m.in. z tytułu zakupu alkoholu, wyrobów tytoniowych, wyżywienia i zakwaterowania pracowników. Jeżeli podatek naliczony jest wyższy niż podatek należny, nadwyżka może zostać przeniesiona na następny okres rozliczeniowy i zmniejszyć zobowiązanie. W pewnych okolicznościach można złożyć wniosek o zwrot nadpłaconej kwoty. Zwroty VAT wypłacane są kwartalnie.

Podmioty zagraniczne działające na terenie Belgii muszą także stosować się do zasad dotyczących m.in.: fakturowania i archiwizowania faktur oraz rejestrów przez okres 7 lat.

Świadczymy usługi w zakresie podatku VAT o zasięgu globalnym

Ofertę dla przykładowych krajów znajdziesz poniżej

Zaufali nam:

Skontaktuj się