parallax background

Belgia.
Poznaj naszą
ofertę.

Kto może być zobowiązany do rejestracji jako podatnik VAT?


Przedsiębiorstwa, które:

 • sprzedaż na terenie Belgii bezpośrednio do odbiorców końcowych
 • sprzedaż z obszaru Belgii bezpośrednio na rzecz osób fizycznych z innych krajów UE
 • sprzedaż z obszaru Belgii na rzecz przedsiębiorców spoza UE w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT)
 • transakcje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terenie Belgii
 • prace budowlane na terenie Belgii na rzecz podmiotów prywatnych lub podatników niezarejestrowanych w Belgii
 • import do Belgii i eksport z Belgii
 • sprzedaż wysyłkową do Belgii powyżej limitu 35.000 EUR w ujęciu rocznym
 • przewóz osób na obszarze Belgii.

Rejestracji należy dokonać przed rozpoczęciem działalności w Belgii. Podmioty zagraniczne chcące zarejestrować się w Belgii do celów rozliczeń VAT, zobowiązane są złożyć wymagane dokumenty w poniższym urzędzie skarbowym:

Centralny Urząd ds. VAT dla Podatników Zagranicznych (BCAE)

Obsługa Rejestracyjna
Rue des Palais, 48 (6th floor)
B-1030 Brussels

Strona internetowa: www.minfin.fgov.be

Poza formularzem 604a, należy dostarczyć:

 • uzasadnienie potrzeby rejestracji, tj. zamówienie lub umowę potwierdzającą, że spółka prowadzić będzie w Belgii działalność gospodarczą
 • zaświadczenie o rejestracji do VAT w kraju pochodzenia
 • umowę lub statut spółki
 • odpis z krajowego rejestru handlowego.

W przypadku opóźnienia rejestracji, na podmiot mogą być nałożone grzywny:

 • w wysokości 250 EUR lub 10% wartości należnego podatku VAT.

Standardowy okres rozliczeniowy to jeden miesiąc. Można jednak złożyć wniosek o składanie deklaracji w odstępach kwartalnych, pod warunkiem, że roczne obroty spółki nie przekroczą kwoty 2,5 mln EUR.

Deklaracje VAT składa się drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Intervat do 20. dnia miesiąca następującego po upływie okresu, którego dotyczy deklaracja. W tym samym terminie należy uregulować zobowiązanie wobec urzędu skarbowego. W przypadku nieterminowego złożenia deklaracji, mogą zostać nałożone kary finansowe: w wysokości 250 EUR lub 10% wartości należnego podatku VAT.

Rozliczenia obejmują zarówno naliczony podatek VAT, jak i VAT należny. Nie można dokonywać odliczeń m.in. z tytułu zakupu alkoholu, wyrobów tytoniowych, wyżywienia i zakwaterowania pracowników. Jeżeli podatek naliczony jest wyższy niż podatek należny, można złożyć wniosek o zwrot nadpłaconej kwoty.

Podmioty zagraniczne działające na terenie Belgii muszą także także stosować się do zasad dotyczących m.in.: fakturowania i archiwizowania faktur oraz rejestrów przez okres 7 lat.

Zaufali nam:

close

EFF newsletter

Zapisz się by być na bieżąco z naszymi aktualnościami w temacie księgowości i podatków!

Sign up to be up-to-date with our finance and tax related news!

We don't spam! By subscribing to the mailing list you accept our Privacy Policy

EFF Apps