parallax background

Austria.
Poznaj naszą
ofertę.

Kto jest zobowiązany do rejestracji jako podatnik VAT?


Jeśli zagraniczna firma świadczy w Austrii podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub usług, może być zmuszona do skontaktowania się z władzami podatkowymi i zarejestrowania się jako podatnik VAT. Istnieje szereg sytuacji, w których obowiązek ten może zostać uruchomiony, które są podobne (choć z różnicami) do tych, które występują w innych krajach członkowskich UE. Należą do nich:

  • import towarów do Austrii spoza Unii Europejskiej.
  • wewnątrzwspólnotowa sprzedaż (wysyłka) lub zakup (nabycie) towarów z innego kraju UE,
  • kupno i sprzedaż towarów w Austrii,
  • przechowywanie towarów w Austrii na zasadzie zapasów konsygnacyjnych. Zwolnione są umowy dotyczące zapasów na żądanie,
  • sprzedaż e-commerce towarów dla konsumentów, podlegająca austriackim progom rejestracji VAT,
  • organizowanie konferencji lub wystaw na żywo z płatnościami on-the-door,
  • jeśli firma jest w innym przypadku przedsiębiorcą nie podlegającym opodatkowaniu VAT, ale otrzymuje usługi w Austrii na podstawie zasady odwrotnego obciążenia,
  • samodzielne zaopatrzenie w towary

Podmioty zagraniczne, których roczna wartość sprzedaży przekracza 100.000 EUR zobowiązane są do składania deklaracji miesięcznych. Natomiast jeśli kwota ta mieści się w przedziale od 30.000 do 100.000 EUR, deklaracje powinny być składane co miesiąc. W obu przypadkach wymagane jest również złożenie deklaracji rocznej. Wszystkie rozliczenia składane są drogą elektroniczną. Zwolnione z podatku VAT są jedynie przedsiębiorstwa, których roczna wartość sprzedaży nie przekracza 30.000,00 EUR, w związku z czym nie ma obowiązku składania deklaracji.

Termin składania deklaracji i wpłat do Urzędu Skarbowego w zakresie podatku VAT upływa 15 dnia miesiąca następującego po zamknięciu okresu sprawozdawczego. Natomiast deklaracje roczne powinny być składane do 30 czerwca następnego roku.

W przypadku błędnych deklaracji lub opóźnień w ich dostarczeniu, firmy zagraniczne mogą zostać obciążone karami, które mogą stanowić do 10% należnego podatku VAT. Zobowiązania wobec austriackiego urzędu skarbowego wygasają po 5 latach, a w przypadku powtarzających się przestępstw podatkowych lub podejrzeń o oszustwa okres ten został wydłużony do 10 lat.

W przypadku rozliczeń VAT nie można odliczyć podatku naliczonego od zakupu usług rekreacyjnych oraz zakupu i wynajmu samochodów, motocykli i innych pojazdów.

Zagraniczna firma działająca w Austrii musi również dostosować się do lokalnych przepisów dotyczących między innymi: fakturowania oraz archiwizowania rachunków i rejestrów przez okres 7 lat.

Świadczymy usługi w zakresie podatku VAT o zasięgu globalnym

Ofertę dla przykładowych krajów znajdziesz poniżej

Zaufali nam:

Skontaktuj się