parallax background

Księgowość należności

 

W każdej firmie monitorowanie należności to kluczowe zadanie, dzięki któremu firma zachowuje stabilność. Kontrola wpływów i wypływów finansowych, czyli odpowiednie zarządzanie „cash flow” gwarantuje zrównoważony rozwój oraz sprawne funkcjonowanie firmy.


Zdarza się, że przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność koncentrują się głównie na generowaniu zysku, zapominając, jak ważnym elementem są terminowo spływające należności od kontrahentów. Jeśli firma nie będzie monitorować przepływów pieniężnych ryzykuje utratę płynności finansowej. Można tego uniknąć, jeśli finansami zajmą się specjaliści z Działu Należności EFF.

 
 

ROZEZNANIE RYNKU TO MINIMALIZACJA RYZYKA


Aby firma dobrze funkcjonowała ważna jest poznanie rynku oraz wdrożenie sprawdzonych praktyk:

zbieramy informację gospodarczą i sprawdzamy klientów pod kontem ich wiarygodności – dobrze bowiem wiedzieć z kim nawiązujemy współpracę

wdrażamy praktyki pre-windykacyjne, które pomagają zminimalizować ryzyko kumulacji przeterminowanych należności i zatoru płatniczego


UMIEJĘTNA KOMUNIKACJA TO KLUCZ DO SUKCESU


W EFF mówimy językiem Twoich należności. Nasi pracownicy posługują się biegle niemal wszystkimi językami europejskimi, a co za tym idzie znają realia kulturowe w konkretnych krajach. Z firmami zagranicznymi najlepiej komunikować się w ich własnym języku, bo pozwala to budować dobre relacje i efektywniej rozwiązywać problemy. Skontaktujemy się z kontrahentami zarówno w Europie jak i na świecie, aby :

upewnić się, że faktury są poprawnie wystawione i dotarły do klienta na czas

przypomnieć o upływającym terminie płatności

wyjaśnić ewentualnie niezgodności i zaproponować rozwiązania akceptowalne dla obu stron


WIEDZA I DOŚWIADCZENIE TO SKUTECZNE DZIAŁANIE


Kontrolowaniem należności zajmujemy się od wielu lat. Nigdy jednak nie przestajemy rozwijać naszych umiejętności i kompetencji.

dostosowujemy procesy do aktualnych wymogów nie tylko prawnych, ale i społecznych

wiemy jakie praktyki są najskuteczniejsze w konkretnych krajach

aktywnie usprawniamy istniejące rozwiązania procesowe tak, by stały się jeszcze bardziej skuteczne


Działamy EFFektywnie. Zapoznaj się z naszą ofertą!


 
parallax background

Szukasz wsparcia w kontakcie z klientem?


Zależy Ci na zachowaniu płynności finansowej w Twojej firmie? Dążysz do przejrzystego i skutecznego zarządzania należnościami?


Karolina Olivares
Team Leader Accounting

Skontaktuj się