parallax background

Zmiany w systemie
One Stop Shop
i ich następstwa

 

W związku z Dyrektywą Europejską nr 2017/2455, system dotychczas znany jako MOSS (Mini One Stop Shop) przekształcony zostanie w system OSS (One Stop Shop). Przekształcenie to niesie za sobą uproszczenie procesów podatkowych dla firm prowadzących sprzedaż internetową - szczególnie w oparciu o B2C (Business-to-Consumer). Jednak to nie jedyna zmiana, jaką Komisja Europejska przygotowała dla branży e-commerce. Na czym polega planowane przeobrażenie oraz z jakimi następstwami należy się liczyć, jeśli prowadzimy działalność internetową? Czy i w jaki sposób wpłynie to na sprzedaż za pośrednictwem Amazona?


Na czym polegają zmiany w VAT OSS?


Unijne zmiany mają na celu uproszczenie działań podatkowych podejmowanych przez firmy prowadzące działalność internetową. Niosą one za sobą szereg ułatwień, dzięki którym rozliczanie VAT ma okazać się prostsze niż dotychczas. Warto wiedzieć, że w ramach dyrektywy do systemu VAT OSS wciągnięte zostają również firmy zajmujące się dostarczaniem towarów na zasadzie B2C. Główna zmiana polega na sposobie składania deklaracji VAT – będzie to jeden dokument przedstawiany w kraju, w którym mieści się siedziba przedsiębiorstwa. Rozliczenie uwzględniać będzie wszystkie transakcje dokonane w obrębie Wspólnoty. Dotychczas sprzedaż B2C wymagała osobnej rejestracji VAT po przekroczeniu określonego progu w kraju, do którego docierał produkt. Po zmianie nie będzie to już konieczne; przedsiębiorca będzie mógł złożyć jednolite rozliczenie VAT, które uwzględni wszystkie dokonane transakcje zagraniczne.

Jak zmiana w systemie VAT OSS wpłynie na Amazon?


Proponowane ujednolicenie rozliczenia VAT może w sporym stopniu wpłynąć na sprzedaż realizowaną poprzez Amazon. Przedsiębiorcy współpracujący z platformą będą mogli korzystać z tego rozwiązania, o ile ich towary przechowywane są w magazynach zlokalizowanych w obrębie Unii Europejskiej. W przeciwnym razie (a zatem jeśli produkty znajdują się w krajach nienależących do Wspólnoty) konieczne okaże się wykazanie przesunięcia towarów w osobnej rejestracji VAT dla transakcji zagranicznych. Dotyczy to zatem głównie tych sprzedawców, którzy współpracują z Amazonem w modelu FBA.


 

Zmiany w systemie VAT OSS odroczone w czasie


Kraje członkowskie mają jeszcze czas, aby przystosować się do zmian – ich wdrożenie zaplanowano na lipiec 2021 roku. Nowa formuła miała zostać wprowadzona wraz z początkiem roku 2021, jednak obecna sytuacja gospodarcza zmusiła Komisję Europejską do przesunięcia pierwotnego terminu. Dzięki temu państwa UE zyskały dodatkowy czas na dostosowanie się do nowej dyrektywy, czyli zaadaptowanie sprzedażowych portali internetowych pod nową formę składania deklaracji VAT.


Wciąż nie jest jednak do końca pewne, czy zmiany w rozliczaniu VAT dla sprzedawców online wejdą w życie w lipcu. Komisja Europejska musi najpierw otrzymać od państw członkowskich informację na temat krajowych wymogów dotyczących płacenia podatków z tytułu transakcji zagranicznych. Wiele krajów może również nie zdążyć z przygotowaniem się na zmiany. Należy zatem czekać na rozwój wypadków oraz stale śledzić doniesienia na temat systemu VAT OSS.

 
close

EFF newsletter

Zapisz się by być na bieżąco z naszymi aktualnościami w temacie księgowości i podatków!

Sign up to be up-to-date with our finance and tax related news!

We don't spam! By subscribing to the mailing list you accept our Privacy Policy

EFF Apps