parallax background

Zmiany w pliku JPK

 

Na rok 2021 zapowiedziano mnóstwo zmian w prawie podatkowym. Jednak z pewnymi nowościami mamy już do czynienia – obejmują m.in. Jednolity Plik Kontrolny.


Zgodnie z zapowiedziami, wraz z 1 października 2020 weszły w życie nowe zasady dotyczące rozliczania VAT na podstawie struktur JPK_V7. Podatnicy są zobowiązani do przygotowania dokumentu zawierającego część ewidencyjną oraz deklaracyjną. Tym samym nie muszą już wysyłać dwóch osobnych druków, ale jeden - na dodatek w formie elektronicznej. Zmian jest jednak o wiele więcej, a z każdą z nich należy się dokładnie zapoznać, zwłaszcza że ustawodawca przewidział kary za nieprawidłowe wypełnienie deklaracji VAT.


Nowa struktura JPK – na co należy zwrócić uwagę?


Zmiany w Jednolitym Pliku Kontrolnym zapowiadane były już w roku 2019, nie powinny być więc dla nikogo zaskoczeniem. Możliwość elektronicznej wysyłki jednego dokumentu dla rozliczeń miesięcznych (JPK_V7M) bądź kwartalnych (JPK_V7K) jest opcją wygodniejszą z wielu względów. Należy pamiętać przy tym, że rozliczenie kwartalne mimo wszystko wymaga comiesięcznego przesyłania części ewidencyjnej VAT-u. Na podatników czeka też szereg elementów do uzupełnienia.

Zadaniem Jednolitego Pliku Kontrolnego jest uproszczenie kontroli podatkowej przedsiębiorców oraz znacznie przyspieszenie działań związanych ze sprawdzeniem poprawności danych zawartych w pliku. Struktura JPK obejmuje nie tylko VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży), ale także szereg innych podmiotów, takich jak m.in. JPK_WB (wyciągi bankowe), JPK_PKPIR (podatkowa księga przychodów i rozchodów), JPK_EWP (ewidencja przychodów) czy wreszcie JPK_KR (księgi rachunkowe). Dzięki temu możliwe jest dokładne sprawdzenie informacji na temat przedsiębiorstwa oraz ich poprawności.


 

Kody GTU – spora zmiana dla wybranej grupy przedsiębiorców


W nowej strukturze JPK zaszła jednak istotna zmiana, która obejmuje obowiązkowe oznaczanie towarów oraz usług “wrażliwych” specjalnym kodem GTU. Przypisany on zostaje do każdej z 13 grup sprzedawanych towarów lub świadczonych usług traktowanych jako te, które podlegają większej kontroli podatkowej. Mowa tu przede wszystkim o takich towarach, jak napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, surowce wtórne, urządzenia elektroniczne, pojazdy i części samochodowe, benzyna, paliwa silnikowe, biopaliwa, metale szlachetne i nieszlachetne, leki i wyroby medyczne oraz materiały budowlane.


Usługi objęte kodami GTU to z kolei usługi transportowe, magazynowe, dotyczące emisji gazów cieplarnianych oraz tzw. niematerialnych. Te ostatnie wzbudzają spore zainteresowanie głównie ze względu na zbyt ogólnie brzmienie definicji usługi niematerialnej. Ustawodawca wspomina tu o usługach księgowych, prawnych, marketingowych, reklamowych, doradczych, szkoleniowych czy naukowych.

 
 

W jaki sposób skonstruować JPK?


Struktura wypełnianego pliku musi być zgodna z zaleceniami Ministerstwa Finansów, które oddaje do dyspozycji narzędzia umożliwiające samodzielnie wygenerowanie oraz poprawne uzupełnienie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Przed przystąpieniem do wypełniania dokumentów warto zapoznać się z nowymi zasadami, które zawarte są w broszurze Ministerstwa Finansów. Narzędzie dostępne na stronach rządowych jest stale aktualizowane i dostosowywane do potrzeb wszystkich przedsiębiorców rozliczających się na nowych zasadach. Istnieją jednak także inne, bardziej zaawansowane rozwiązania, ułatwiające wygenerowanie oraz wypełnienie nowych struktur JPK. Są nimi min. płatne wersje druków GOFIN, aktualizowane o najnowsze przepisy w prawie podatkowym. W wersji komercyjnej można otrzymać dostęp do Jednolitego Pliku Kontrolnego z deklaracją i ewidencją VAT oraz pomoc przy wypełnianiu deklaracji elektronicznej.

close

EFF newsletter

Zapisz się by być na bieżąco z naszymi aktualnościami w temacie księgowości i podatków!

Sign up to be up-to-date with our finance and tax related news!

We don't spam! By subscribing to the mailing list you accept our Privacy Policy

EFF Apps