parallax background

Nowy system
rozliczania VAT OSS

 

W 2021 roku w życie wejdą ostatnie zmiany dotyczące rozliczeń VAT na terenie Unii Europejskiej. Pakietem rozporządzeń wykonawczych zostaną objęci przedsiębiorcy działający w branży e-commerce, skupieni na sprzedaży towarów lub świadczeniu usług za pośrednictwem Internetu.

Rząd rozpoczął już prace nad wdrożeniem pakietu unijnego do polskiego prawa podatkowego. Z czym będzie wiązał się nowy sposób rozliczania podatku od handlu elektronicznego?


Pakiet e-commerce dla handlu elektronicznego

Zgodnie z dyrektywą unijną, w drugiej połowie 2021 roku zmieni się sposób rozliczania podatku VAT dla przedsiębiorców prowadzących handel w sieci. Jedną ze zmian jest ujednolicenie deklaracji w postaci VAT OSS. Pakiet e-commerce ma ułatwić prowadzenie handlu transgranicznego oraz dać przedsiębiorcom równe szanse na rynku europejskim. Najważniejszym celem proponowanych modyfikacji jest stworzenie jednolitego rynku cyfrowego dla wszystkich państw członkowskich. Przyczyna wprowadzanych zmian to bardzo szybki rozwój branży e-commerce. Przepisy podatkowe wymagają dostosowania do nowych warunków rynkowych. Natomiast pakiet e-commerce domyka zmiany w ramach VAT wprowadzane przez Unię Europejską już od jakiegoś czasu.

 
 

Pakiet e-commerce – proponowane zmiany


Główne założenia dyrektywy unijnej dotyczą ujednolicenia procesu rozliczeniowego, w tym tzw. progu obrotu (w wysokości 10 tys. Euro). Po jego przekroczeniu konieczne będzie przygotowanie rozliczenia podatku VAT za sprzedaż internetową odbywającą się na terenie państwa, do którego towar został dostarczony.

W ramach unijnego pakietu e-commerce możliwe będzie rozliczanie się przy pomocy jednej deklaracji w postaci VAT OSS (One Stop Shop). Dzięki tej zmianie przedsiębiorca, który sprzedaje towar lub świadczy usługi na terenie krajów członkowskich, nie będzie musiał rejestrować swojej działalności w każdym kraju osobno – zrobi to za sprawą jednego dokumentu i wyłącznie w państwie identyfikacji, czyli w miejscu, w którym mieści się siedziba firmy, bądź w którym zarejestrowana została działalność. Podatek VAT będzie natomiast naliczany zgodnie ze stawkami VAT obowiązującymi w krajach odbioru (konsumpcji).


Kiedy możemy oczekiwać zmian?

Zmiany w polskim prawie podatkowym, uzupełnione o pakiet dla przedsiębiorców z branży e-commerce, mają obowiązywać od lipca 2021 roku. Warto zapoznać się z nowymi procedurami, aby zawczasu przygotować się na modyfikacje planowane dla handlu elektronicznego.

Skontaktuj się