parallax background

Intrastat -
- wszystko, co chciałbyś wiedzieć,
ale boisz się zapytać

 

Zgodnie z ideą Wspólnoty, wymiana handlowa między państwami Unii Europejskiej powinna przebiegać tak, jak przeprowadza się transakcje krajowe. Regulacje tego typu, jednolite dla każdego przedsiębiorcy, ułatwiają współpracę i zwalniają z obowiązku prowadzenia dodatkowej dokumentacji lub dokonywania nadprogramowych opłat.


Mimo to jednak może zdarzyć się, że firma będzie zobowiązana do udzielenia informacji dotyczącej wymiany handlowej dla potrzeb statystycznych. Wówczas koniecznym będzie wykazanie danych zbieranych w związku z prowadzoną działalnością w obrębie Unii Europejskiej. Każdy przedsiębiorca, który prowadzi wymianę handlową z innymi państwami członkowskimi, z pewnością przynajmniej raz spotkał się z określeniem Intrastat. Wyjaśniamy co kryje się pod tym pojęciem i odpowiadamy na inne nurtujące pytania z nim związane.


Czym jest Intrastat?


Intrastat to system statystyczny przeznaczony do gromadzenia danych na temat transakcji wewnątrzwspólnotowych. W Unii Europejskiej funkcjonuje od 1993 roku, w Polsce natomiast obecny jest od momentu wejścia do struktur Wspólnoty. System odpowiedzialny jest za zbieranie informacji na temat towarów przesyłanych w obrębie krajów członkowskich, które nie są objęte opłatą celną. Deklaracja zawiera wszystkie informacje istotne dla określenia pochodzenia oraz miejsca docelowego towarów, a także ich wartości i charakteru. W ten sposób przypomina nieco deklarację celną. Składana co miesiąc dla przedmiotów przywożonych i wywożonych (osobne dokumenty) zaciągana jest do systemu, który generuje z tych informacji statystyki dotyczące skali wymiany handlowej między poszczególnymi państwami członkowskimi.

 
 

Czy każdy musi składać deklarację Intrastat?


Deklaracja Intrastat nie jest konieczna w przypadku każdego przedsiębiorcy prowadzącego handel międzynarodowy w obrębie Unii Europejskiej. Obowiązek ten spoczywa na osobach fizycznych i prawnych oraz jednostkach organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej, a także podatnikach VAT dokonujących wymiany handlowej z innymi państwami UE, którzy przekroczyli progi (podstawowe lub szczegółowe) ustalone przez Główny Urząd Statystyczny. Każdy przedsiębiorca może zatem zostać zobowiązanym do złożenia deklaracji Intrastat, jeśli w ciągu roku podatkowego przekroczony zostanie któryś z wymienionych przez GUS progów.


Jak i kiedy złożyć deklarację do systemu statystycznego Intrastat?


Organem przyjmującym deklaracje przedsiębiorców działających w obrębie kraju jest Izba Celna w Szczecinie. Wnioski można składać za pośrednictwem sieci przy pomocy specjalnego formularza dostępnego na stronie PUESC (Platformy Usług Elektronicznych Służby Celnej). Konieczność złożenia wniosku w formie pisemnej przewiduje się tylko w wyjątkowych przypadkach. Formularz należy przesyłać do 10. dnia miesiąca następującego po dokonaniu transakcji wewnątrzwspólnotowych - czyli podobnie, jak ma to miejsce w przypadku innych deklaracji, do których składania zobowiązany jest polski przedsiębiorca.

close

EFF newsletter

Zapisz się by być na bieżąco z naszymi aktualnościami w temacie księgowości i podatków!

Sign up to be up-to-date with our finance and tax related news!

We don't spam! By subscribing to the mailing list you accept our Privacy Policy

EFF Apps